Célkitűzések

E pályázati projekt célja, hogy az egyetem szolgáltatás-rendszerét megújítsa, a kor kihívásainak, a munkaerőpiaci, hallgatói és főhatóságok által megfogalmazott elvárásoknak megfeleljen, mindezt úgy valósítsa meg, hogy kellően rugalmas maradjon, figyelembe vegye a hálózatos struktúra sajátosságait és kiaknázza a benne rejlő szinergiákat.

 

A megújuló szolgáltatás-rendszer egyik legfontosabb eleme a vezetési, irányítási és stratégiai döntéshozatali kultúra megújítása egy, a teljes egyetemre kiterjedő, egységes, adattáralapú Vezetői Információs Rendszer kiépítése és bevezetése által.

 

A másik fontos elem több hallgatói részszolgáltatás egységében valósul meg, mely a karrierkövetési, a hallgatói szolgáltatási, az Alumni és a tehetséggondozási rendszereket foglalja magában.

 

A legnagyobb feladat ezek közül a Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) kiépítése, mely a széles oktatási palettán képzett hallgatók karrierkövetését biztosítaná az egyetemre bejutástól a munkaerőpiaci elhelyezkedésen keresztül a munkaadói visszajelzésekig azzal a céllal, hogy az NymE képzési szerkezete és a képzések tartalma folyamatosan igazodni tudjon a régió és az országos munkaerőpiaci elvárásokhoz.

 

A hallgatói szolgáltatások körének hálózatos, öt városban működő, de egységes rendszerének kiépítése a hallgatók érdekeit, a belső nyilvánosságot, a széleskörű hallgatói tájékoztatást, tanácsadást és támogatást kívánja megvalósítani.

 

Az egyetem tehetséggondozó rendszerének kiépítése a Bologna rendszerű képzési szerkezetben különösen is fontos, mert a feldarabolódó évfolyamok, a hallgatói csoportok hiánya, a hálózatos struktúra a tehetséggondozás természetes formáinak kialakulását gátolja. Így tudatosan létrehozott, szervezett, egységes, szabályozott rendszer kiépítése és működtetése képes csak megoldani a tehetségek felkarolását, támogatását, kibontakoztatását, és ezen keresztül a minőség biztosítását az oktatási és kutatási utánpótlás terén.

 

Az egyetem egységes ALUMNI rendszer kiépítésének célja a végzett hallgatókkal való kapcsolattartáson keresztül a folyamatos visszajelzések, reflexiók összegyűjtése és az élethosszig tartó tanulás lehetőségének biztosítása a végzettek számára.

E négy hallgatói szolgáltatás-terület egy projekten belüli megvalósulásának célja, hogy ezen alrendszerek egymásra támaszkodva, egymást erősítve, az egyetem hálózatos szerkezetét is kihasználva tudjanak hatékony szolgáltatásrendszert létrehozni.

 

További cél a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása, a célcsoportok elérése és bevonása kommunikációs tevékenységek révén.

 

A projekt megvalósulása az egyetem hálózatos, de egységes szolgáltatás-rendszerének kiépítése mellett korszerű egyetemi – intézményi és hallgatói - szolgáltatásmenedzsmentet és alapjaiban új irányítási és döntéshozatali kultúrát hoz létre a Nyugat-magyarországi Egyetemen.