Modulok

1. modul: Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR)

Modulvezető: Prof. Dr. Kulcsár László, egyetemi tanár (BPK)

A modul a végzett hallgatók pályakövetési rendszerének egyetemi szintű kiépítésére vállalkozik, annak módszertani alapjaitól a felméréseken és nyomon követésen keresztül a teljes informatikai rendszer megvalósításáig.

 

2. modul: Vezetői Információs Rendszer (VIR)

Modulvezető: Király Attiláné, gazdasági főigazgató-helyettes (GH)

A modul az adattár alapú teljes egyetemi vezetői információs rendszer (AVIR) kiépítését fogja megvalósítani, támaszkodva az EGIR rendszerre éppúgy, mint a NEPTUN rendszerre és a SEK eddigi tapasztalataira.

 

3. modul: Hallgatói Szolgáltatások

Modulvezető: Márkus Attila, a SEK tanulmányi osztályvezetője (SEK)

Az egyetemi komplex hallgatói szolgáltatás-rendszer kiépítését végzi a modul, melynek keretében többek között a kari karrier irodák hálózatának kiépítését és hálózatos együttműködését kívánja megvalósítani.

 

4. modul: ALUMNI rendszer

Modulvezető: Dr. habil. Molnár László, egyetemi docens (AK)

Ez a modul az egyetem öregdiák szervezeteinek rendszerbe foglalását, koordinálását, közös portálon keresztüli interaktív kommunikációját tűzte ki célul.

 

5. modul: Tehetséggondozás

Modulvezető: Dr. habil. Bodnár Gabriella, egyetemi docens (BPK)

Az egyetemen és karokon folyó tehetség-gondozási formák egységes rendszerbe foglalását, a rendszerben résztvevők tréningek segítségével való fejlesztését, továbbképzését valósítja meg ez a modul.