Célkitűzések

A projekt átfogó célja a Nyugat-magyarországi Egyetem oktatási és menedzsment színvonalának emelése.

A felsőoktatást az utóbbi 10-15 évben az expanzió jellemezte, napjainkban viszont a minőségi szempontok kerültek előtérbe. Ezt erősíti az a tény, hogy Magyarország EU-tagságával, a „Bolognai Folyamat”-hoz, illetve az európai felsőoktatási térséghez történő csatlakozásunk következtében a magyar felsőoktatás „nemzetköziesedése” tovább mélyült. A felsőoktatási piac határokon túli megnyílása fokozta a versenyhelyzet az egyes intézmények között. Ezt erősíti továbbá a felsőoktatás felé megfogalmazott társadalmi és gazdasági elvárások.

Az oktatás és képzés minőségének fejlesztése egyben az egész életen át tartó tanulás stratégiájának megvalósulását is szolgálja.

 

A projekt specifikus céljai:

A) Az oktatók (különös tekintettel az MTMI területek oktatói) kompetenciájának fejlesztése

B) A vezető beosztású oktatók menedzsment ismereteinek bővítése, korszerűsítése

 

Az egyetem versenyképességét az oktatás színvonala nagymértékben meghatározza. Magas szintű oktatási tevékenységet csak olyan oktatók képesek biztosítani, akik maguk is folyamatosan fejlesztik tudásukat. A magyar felsőoktatást érintő változások komoly kihívásokat jelentettek, jelentenek az oktatók számára, amelyekre válaszolni kell.

A kompetenciák közül azoknak a fejlesztése szükséges, amelyek a legnagyobb problémát jelentik. Ezek az IKT, a pedagógia, valamint az idegen nyelv.

 

A felsőoktatás modernizálásának része az intézményirányítás és menedzsment fejlesztése, s ehhez meg kell teremteni a szükséges humán és fizikai kapacitásokat.

A hazai felsőoktatási rendszer rossz hatékonyságának egyik oka az intézmények menedzsmentjének az alacsony színvonala. A Nyugat-magyarországi Egyetemen a karok több mint felénél a vezető beosztásúaknak nincs semmiféle vezetői ismerete. A hiányosságot az érintettek is érzékelik, és – a körükben elvégzett felmérés alapján - igénylik is az ilyen jellegű szakmai továbbképzést.