Tevékenységek

 

a) A kompetencia alapú oktatás implementációja

 

- a „Szövegértés-szövegalkotás” és a „Matematika” kulcskompetencia területen tanévet átfogóan, teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási program bevezetése, alkalmazása és idegen nyelvi kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése angol és német nyelven

- Tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű oktatásban

- műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása: legalább egy műveltségterületen (ember és társadalom műveltségterület)

- óvodák esetében komplex óvodai program, programcsomag bevezetése, alkalmazása

- Az előző pontban szereplő, oktatási programok, újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetését, alkalmazását segítő, a kulcskompetenciák fejlesztését támogató modern pedagógiai módszertan alkalmazása (kooperatív technikák, projektmódszer, témahét, múzeumpedagógia stb.).

- Legalább egy, három hetet meghaladó projekt megszervezése tanévenként

- Legalább egy témahét megszervezése tanévenként

- Legalább egy moduláris oktatási program megszervezése (pl. egészséges életmód, környezetvédelem, demokráciára nevelés, játék, érzelmi-erkölcsi nevelés stb. témakörben) tanévenként

- Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, digitális készségek fejlesztése.

 

b) A közoktatási intézmények pedagógusainak felkészítése fentiek intézményi implementációjára, megvalósítására, szaktanácsadói támogatás igénybevétele.

 

Ennek keretében kötelezően megvalósítandó továbbképzések:

- Menedzsmentképzés a vezetők számára

- Az újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazását segítő általános pedagógiai módszertani képzések

- A kompetencia alapú oktatási programok, programcsomagok, az óvodai programcsomag komplex alkalmazását támogató módszertani képzés

- Az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történő alkalmazását segítő képzés

 

c) Az új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése, önálló intézményi innováció megvalósítása

 

- Az intézmények közötti már kifejlesztett, kipróbált és jól bevált pedagógiai módszerek, eljárások megismerése, adaptációja ("jó gyakorlatok átvétele").

- Az intézmény saját innovációjának megvalósítása, amely a helyi igényekhez igazodva, egyéni fejlesztésre, a nevelés, oktatás eredményességének fokozására, az esélyegyenlőség kiteljesítésére hatékony és sikeres, az egyéni fejlődést támogató oktatási utak, programok, nevelési eljárások, tanulásszervezési módok kidolgozására, azok gyakorlati megvalósítására

vállalkozik.

- Az intézmény pedagógiai dokumentumainak módosítása