Hírek

Pályázati felhívás az ERC által támogatott kutatócsoportnál történő tapasztalatszerzésre (ERC_16_MOBIL)

A pályázati felhívás a magyarországi kutatóhellyel jogviszonyban álló kutatók eddigieknél is sikeresebb pályázását kívánja elősegíteni az ERC által meghirdetett támogatási programokban (Starting Grant (StG), Consolidator Grant (CoG) és Advanced Grant (AdG)), ezáltal növelve a hazánkba kerülő ERC támogatások számát és a hazai kutatók és kutatási intézmények nemzetközi elismertségét. A felhívás lehetőséget biztosít magyarországi kutatóhellyel jogviszonyban álló kutatók számára, hogy három hónapot tölthessenek el kutatómunka és tapasztalatszerzés céljából olyan kutatócsoportnál, amelynek vezetője StG, CoG vagy AdG támogatás nyertese. Ezáltal a kutatók közvetlen közelből szerezhetnek tapasztalatot arról, hogy miként kell sikeres ERC pályázatot összeállítani, egy ERC által támogatott kutatócsoportot vezetni, hazaérkezésüket követően pedig sikeres ERC pályázatot benyújtani.

A pályázók köre: A jelen pályázati kiírásra intézmények és kutatók együttesen pályázhatnak az alábbiak szerint:

  • magyarországi székhellyel és jogi személyiséggel rendelkező felsőoktatási intézmények, kutatóközpontok, kutatóintézetek, költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok kutatóhelynek minősülnek

és

  • bármely tudományterületen dolgozó, magyarországi kutatóhellyel jogviszonyban álló PhD fokozattal rendelkező kutató, amennyiben a projekt időtartama alatt a befogadó intézménynél főállású munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, és megfelel a pályázati felhívásban részletezett további feltételeknek.

Támogatás összege: 3 hónapra maximum 3,15 millió forint, vagy 4 hónapra 4,095 millió forint

Támogatásintenzitás: 100%

Projekt futamideje: minimum 3 és maximum 4 hónap

Pályázatok benyújtása: a keret kimerüléséig folyamatosan, de legkésőbb 2017. december 30-ig lehetséges. Az NKFI Hivatal minden negyedév végén együttesen bírálja el a beérkezett pályázatokat. Az első bírálati körben határideje 2016.szeptember 30. 16:00

Linkek:

Kapcsolódó hírek: