Hírek

Közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása (NEMZ_16)

A pályázati konstrukció a nemzetközi együttműködésekben való részvételhez szükséges hazai forrás biztosításával ösztönzi magyarországi szereplők bekapcsolódását az alábbi, részben az EU Horizont 2020 keretprogram költségvetéséből, részben a tagállamok hozzájárulásaiból finanszírozott közös programokba és kezdeményezésekbe:

 

  • Tevékeny és önálló életvitel – Active and Assisted Living (AAL);
  • Kiváló európai elektronikai alkatrészek és rendszerek – Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL);
  • EUROSTARS Program (EUROSTARS)

Benyújtási határidő: a kitöltőprogram megjelenésétől a rendelkezésre álló keret kimerüléséig folyamatos. Az alábbi értékelési határnapig benyújtásra kerülő pályázatok együttesen kerülnek elbírálásra (szükség esetén a kiíró további értékelési határnapokat határoz meg).

Értékelési határnapok:

  • 2016. szeptember 28.
  • 2017. március 6.
  • 2017. június 30.

A pályázók köre: pályázhatnak önállóan vagy ugyanazon nemzetközi konzorcium magyar tagjaiként közösen, nemzeti konzorciumban:

  • Magyarországon székhellyel rendelkező vállalkozások, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel rendelkező vállalkozások Magyarországon bejegyzett fióktelepei
  • jogi személyiséggel rendelkező nonprofit szervezetek, költségvetési szervek vagy jogi személyiséggel rendelkező intézményeik (EUROSTARS és AAL pályázatok esetében kizárólag gazdasági társasággal konzorciumban)

Pályázat benyújtására az adott nemzetközi program keretében nemzetközi pályázati felhívásokra projektjavaslatot benyújtó és az adott program nemzetközi értékelési rendszere alapján támogatásra javasolt nemzetközi projekt résztvevői jogosultak.

Támogatás intenzitás: K+F projekttámogatás esetén pályázótól függően és kutatási kategóriánként 25-100%, de minimis támogatás esetén 100%. Az NKFI Alapból nyújtott támogatás mellett a pályázók európai uniós (Horizont 2020) forrásból jutnak finanszírozáshoz.

Linkek:

Kapcsolódó hírek: