Hírek

A földművelésügyi miniszter 2016. évi pályázati felhívása állami génmegőrzési feladatok ellátására

Határidő: 2016. JÚNIUS 17. 24.00

A génmegőrzéssel kapcsolatos tevékenységek fontosságát elismerve, a kormányprogramban foglalt célokkal összhangban a földművelésügyi miniszter nyílt pályázati felhívást tett közzé.

Felhívás célja: a mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termelés hazai növényi biológiai alapjainak, genetikai anyagainak megőrzése, fenntartása és fejlesztése. A kitűzött cél megvalósítására támogatás az 1. számú mellékletben felsorolt, az egyes növénycsoportokhoz megjelölt feladatok elvégzésére igényelhető az alábbi területeken:
I. Erdészeti növényi genetikai erőforrások megőrzése

II. Mikroorganizmusok, idesorolva a termeszthető nagygombákat is, megőrzése

III. Dísznövények megőrzése

IV. Gyógynövények, aromanövények, illóolajnövények megőrzése

V. Gyümölcstermő növények megőrzése

VI. Zöldségnövények megőrzése

VII. Szántóföldi növények megőrzése

VIII. Szőlő megőrzése

Kedvezményezett: a nemzeti génvagyon részét képező, a Növényi Diverzitás Központ által nyilvántartott növényi génkészlettel (beleértve a mezőgazdasági jelentőségű mikroorganizmusokat is), vonal- és fajtagyűjteménnyel, vagy törzsültetvénnyel, törzsgyűjteménnyel rendelkező jogi személyek (költségvetési szerv, kutatóintézet, felsőoktatási intézmény, gazdasági társaság), természetes személyek (mezőgazdasági őstermelők, egyéni vállalkozók), közhasznú szervezetek és civil szervezetek, továbbá közalapítványok jogosultak, akik/amelyek tulajdonában levő génkészletek nem minősülnek nemesítői munkagyűjteménynek

Támogatás összege: Az igényelhető támogatás minimum és maximum összegét a Támogató nem határozza meg.

Támogatás Intenzitás: 100%, saját forrás biztosítása nem feltétele a támogatásnak.

Benyújtási határidő: 2016. június 17.  24.00

 

Linkek:

Kapcsolódó hírek: