Hírek

Német pályázati felhívás Horizont 2020 projektekben való sikeres részvétel elősegítésére

Határidő: 2017. DECEMBER 31.

2017. végéig még elérhető a Német Szövetségi Oktatási és Kutatási Minisztérium (BMBF) pályázati kiírása, mely a német kutatók által vezetett konzorciumok Horizont 2020-as részvételén túl az újonnan csatlakozott közép- és délkelet-európai országok Európai Kutatási Térséghez történő integrációját hivatott támogatni. .A konstrukció célja magas színvonalú Horizont 2020-as pályázatok előkészítése és benyújtása.

A sikeres pályázás feltétele egy német projektvezető által koordinált legalább háromtagú konzorcium, amely legalább egy közép-, kelet- illetve délkelet európai kutatóintézetből, egyetemből vagy vállalkozásból valamint még egy harmadik EU tagország, vagy a Horizont 2020 keretprogramhoz csatlakozott ország intézményéből kell, hogy álljon. A konstrukció a német projektvezetőhöz utazó partnerországból érkező kutató kinti megélhetési költségeit is fedezi. Magyar kiegészítő pályázat a részvételnek nem feltétele.

Linkek:

Kapcsolódó hírek: