Hírek

Az éghajlatváltozással kapcsolatos szolgáltatások által teremtett hozzáadott érték hasznosítása

Határidő: 2017. MÁRCIUS 7. 17:00

Pályázati forrás, mely a klímaváltozással kapcsolatos szolgáltatások demonstrációit, valamint az ezen szolgálatokra vonatkozó koncepcióterveket és az erre épülő kísérleteket segíti elő; mindennek esettanulmányok létrehozása, módszertani kérdések megoldása, felhasználói/szolgáltatói felület kialakítása és a klímaváltozással kapcsolatos szolgáltatások relevanciájának tesztelése érdekében kell megvalósulnia

Program::Horizont 2020

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)

Benyújtási határidő: 2017.03.07.17:00

 

Pályázat célja: A klímaváltozás hatásaira csak úgy adható megfelelő válasz, ha valamennyi döntéshozatali szinten figyelembe veszik a klímára vonatkozóan rendelkezésre álló információkat. A döntések során elsődleges cél a kockázatok és költségek minimális szinten tartása, valamint a lehetőségek megragadása. A meteorológiai szolgálatok a rendelkezésre álló adatok,információk, modellek és módszertan segítségével megfelelő módon tudják támogatni olyan személyre szabott szolgáltatások és termékek létrehozását, amelyek segítségével a döntéshozatal, valamint az erre épülő tevékenységek valamennyi szintjén figyelembe vehetők a klímaváltozás hatásai.

A klímaváltozással kapcsolatos szolgáltatások piacra juttatása a végfelhasználók által támasztott kereslet kiszolgálását feltételezi, valamint szükséges feltétel hozzá a szolgáltatók és a felhasználók közötti üzleti felhasználói felület kialakítása. A tématerületet érintő speciális kihívás olyan, a klímaváltozásra épülő szolgáltatásokra vonatkozó koncepciók kidolgozása, amelyek felhasználásra már alkalmasak, vagy a jövőbeli továbbfejlesztés lehetőségeit rejtik. További elvárás ezen koncepciókkal szemben, hogy demonstrálják a klímára vonatkozó információk, illetve a kapcsolódó szolgáltatások felhasználásából származó, a végfelhasználók operatív döntéseiben megjelenő hozzáadott értéket.

Kedvezményezett:

·         Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont)

·         Nagyvállalat

·         Mikro-, kis- és középvállalkozás

·         Non-profit szervezet (civil szervezet)

·         Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény)

·         Egyházi jogi szervezet

·         Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)

Részvételi forma: Konzorciumban történő pályázás. A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy csatlakozott országból érkezzenek.

Támogatás Intenzitás: 100%

Igényelhető támogatás: 5.000.000 Eur

Előfinanszírozás 30-45% előleg igényelhető

Elszámolható közvetett költségek: A közvetlen költségeket kiegészíti a közvetett költségek átalány-alapútámogatása, melynek mértéke a közvetlen költségek 25%-ával egyezik meg. Azátalány alvállalkozói teljesítményre nem igényelhető.

Linkek:

Kapcsolódó hírek: