Hírek

Innovációs projektek felgyorsítása

Határidő: 2016. OKTÓBER 25.17:00

Pályázati támogatás „Az ipari- és alaptechnológiai vezető szerep” és a „Társadalmi kihívások” bármely tématerületéhez kapcsolódó projekt számára, mely az „Ötlettől a piacig a lehető leggyorsabban” cél szellemében az innovációt a demonstrációs fázisból a piaci elterjedés fázisába juttatja el, egy utolsó, kutatásintenzív fejlesztési lépés segítségével.

Program:Horizont 2020

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)

Benyújtási határidő: 2016.10.25.17:00

Pályázat célja: A pályázati kiírás célja olyan viszonylag új, beérett technológiák, koncepciók, folyamatok és üzleti modellek támogatása, amelyeknek a piacra lépés és szélesebb körű elterjedés előtt már csak egy utolsó lépést kell megtenniük. Ennek megfelelően, ha egy pályázat technológiai innovációs lépést is tartalmaz, a pályázó konzorciumnak igazolnia kell, hogy a fejleszteni kívánt technológia eléri legalább a 6. technológiai készenléti (TRL6) szintet. A projektek interdiszciplinárisak is lehetnek. A benyújtott pályázatok „Az ipari és alaptechnológiai vezető szerep” valamint a „Társadalmi kihívások” fő témakörök bármely tématerületéhez kapcsolódhatnak. A program tehát az innovatív, piac közeli fejlesztéseknek nyújt támogatást egy utolsó kutatás intenzív lépés megtételére a piacra lépés előtt, ami projekt kezdetétől számított 3 éven belül meg kell történjen.

Kedvezményezett:

·         Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont)

·         Nagyvállalat

·         Mikro-, kis- és középvállalkozás

·         Non-profit szervezet (civil szervezet)

Részvételi forma: Konzorciumban történő pályázás. A konzorciumokban ipari szereplők részvétele elengedhetetlen. Egyetemek, kutatási és technológiai szervezetek, valamint további innovációs szereplők szintén bevonhatók. A kereskedelmi hasznosítás folyamatában kulcsszerepet játszó szereplők, például klaszter szervezetek, végfelhasználók, ipari társulások, inkubátorok, befektetők és a közszféra részvétele is jelentőséggel bír. Az első alkalommal pályázó iparági szereplők, továbbá kis- és középvállalkozások szerepvállalása különösen üdvözölt.

Támogatás Intenzitás: 100% (Profitorientált társaságok részére 70%,)

Igényelhető támogatás: 3.000.000 Eur

Előfinanszírozás 30-45% előleg igényelhető

Elszámolható közvetett költségek: A közvetlen költségeket kiegészíti a közvetett költségek átalány-alapútámogatása, melynek mértéke a közvetlen költségek 25%-ával egyezik meg. Azátalány alvállalkozói teljesítményre nem igényelhető.

Linkek:

Kapcsolódó hírek: