Hírek

Proaktív jövőbeli és kialakulóban lévő technológiák: alapvető változásokat eredményező tudományos témák és közösségek támogatása

Határidő: 2016. ÁPRILIS 16. 17:00

Pályázati forrás olyan közös kutatási-innovációs tevékenység megvalósításának támogatására, mely hozzájárul a tudás és szakértelem biztos alapjainak, egy új technológia, valamint egy szélesebb innovációs ökoszisztéma megteremtéséhez. Kiemelt figyelmet kapnak a kis létszámú kutatócsoportok összefogásai, a nagyobb léptékű kutatói együttműködések, valamint az interdiszciplináris kutatóközösségek formálása.

Program::Horizont 2020

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)

Benyújtási határidő: 2016. április 16.

Pályázat célja: A pályázati felhívás célja újszerű területek és témák fejlesztésének elősegítése kialakulóban levő közösségek formálásával, valamint az átalakulást elősegítő kutatási témák felkarolásával. Ezen közösségformáló, mégis kutató megközelítés fő haszna olyan újszerű területek felbukkanása, melyek ipari kutatási ütemtervekben újszerűségükből fakadóan még nem jelenhetnek meg, valamint a hozzájuk kapcsolódó interdiszciplináris kutatóközösségek formálódása. A pályázati felhívás hozzájárul a kutatók egy kis létszámú csoportjának összefogásától az újszerű kutatási témákkal foglalkozó nagyobb léptékű együttműködések létrejöttéig a hosszú-távon is lehetőségeket rejtő és jelentőséggel bíró jövőbeli technológiák közös feltárása érdekében. A pályázati felhívásra olyan pályázatok benyújtását várják, amelyek közös kutatási-innovációs tevékenység megvalósítása során hozzájárulnak a tudás és szakértelem biztos alapjainak, továbbá egy új technológia, és annak jövőbeli elterjedése számára egy szélesebb innovációs ökoszisztéma megteremtéséhez. Ennek érdekében a fejlesztési folyamatokba beillesztik a formális/informális oktatás, valamint a közösségi részvétel lehetőségét is.

Kedvezményezett:

·         Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont)

·         Nagyvállalat

·         Non-profit szervezet (civil szervezet)

·         Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény)

·         Egyházi jogi szervezet

·         Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)

Részvételi forma: Konzorciumban történő pályázás. A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy csatlakozott országból érkezzenek.

Támogatás Intenzitás: 100%

Igényelhető támogatás: 10.000.000 Eur

Elszámolható közvetett költségek: Az Európai Unió a teljes megítélt közvetlen költség 100%-át támogatja. Ezt egészíti ki a közvetett költségek átalány-alapú támogatása, melynek mértéke a közvetlen költségek 25%-ával egyezik meg. Az átalány alvállalkozói teljesítményre nem igényelhető.

Linkek:

Kapcsolódó hírek: