Hírek

Technológia-fejlesztés a tanulás illetve készségfejlesztés vonatkozásában

Határidő: 2016. ÁPRILIS 12. 17:00

A pályázat célja az alap- és középfokú digitális oktatási szolgáltatásokban, valamint a digitális tanulási folyamatokban történő felhasználó-vezérelte innováció. A legfontosabb feladatok a rugalmas, nagyobb léptékűvé alakítható és költséghatékony, felhő-alapú digitális tanulási infrastruktúra fejlesztése, valamint nyílt, interoperábilis elemeinek tesztelése

Program::Horizont 2020

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)

Benyújtási határidő: 2016.04.12.17:00

Kedvezményezett:

  • Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont)
  • Nagyvállalat
  • Mikro-, kis- és középvállalkozás
  • Non-profit szervezet (civil szervezet)
  • Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény)
  • Egyházi jogi szervezet
  • Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)

Részvételi forma: Konzorciumban történő pályázás. A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy csatlakozott országból érkezzenek.

Célja: A tanulás manapság új kontextusban valósul meg, ahol a formális és informális tanulási folyamatok interakciója, a tanárok változó szerepe, a közösségi média hatása, valamint a diákok tanulási tevékenységek kialakításában való aktív részvétele adja a tanulási környezetet. Míg hatalmas igény mutatkozik a digitális tanulást érintő (felhasználó-vezérelte) innovációkra, a jelenlegi környezet korlátozza a termékek fejlesztését, a piaci és technológiai innovációk számára jelentős akadályokat jelent, és nehezíti az új tanulási technológiák határon átnyúló alkalmazását.

a. Az Innovációs Intézkedés keretében megvalósuló projektek esetében támogatható a rugalmas, nagyobb léptékűvé alakítható és költséghatékony, felhő-alapú digitális tanulási infrastruktúra fejlesztése, valamint nyílt, interoperabilis elemeinek tesztelése. Ennek eredményeként a technológiai megoldások, valamint az alap- és középfokú oktatási szolgáltatások terén felhasználó-vezérelte innováció valósul meg, a személyre szabott, együttműködésre vagy kísérletezésre épülő tanulás és készség-ellenőrzés érdekében. 

b. A Kutatási és Innovációs Intézkedés keretében olyan technológiák fejlesztésének kell megvalósulnia, melyek lehetővé teszik a mélyebb szintű tudás elsajátítását a természettudomány, technológia, mérnöki tudományok, matematika, valamint művészetek terén (Science, Technology, Engineering, Mathematics, Arts, STEAM), hozzájárulnak a tanulók innovációs és kreatív képességeinek kiteljesedéséhez, és támogatják a tanárok új, coaching szerepkörének megerősödését.

Támogatás Intenzitás: 100% (Kutatási és Innovációs Intézkedés: 100% Innovációs Intézkedés: profitorientált társaságok részére 70%, non-profit szervezeteknek 100%)

Igényelhető támogatás: 5.000.000 Eur

Előfinanszírozás 30-45% előleg igényelhető

Elszámolható közvetett költségek: A közvetlen költségeket kiegészíti a közvetett költségek átalány-alapútámogatása, melynek mértéke a közvetlen költségek 25%-ával egyezik meg. Az átalány alvállalkozói teljesítményre nem igényelhető.

Linkek:

Kapcsolódó hírek: