Hírek

Szakmódszertani pályázat – 2016

Határidő: 2016. ÁPRILIS 25.

Az MTA elnöke pályázatot hirdet a szakmódszertan tudományos megalapozását és megújítását segítő interdiszciplináris kutatások és azok gyakorlati alkalmazásának támogatására.

Támogatás célja: olyan kutatások 4 éven át (2016. szeptember 1. – 2020. augusztus 31.) történő támogatása, amelyeknek célja alapvetően új vagy a hazai módszertani hagyományokra építő, megújuló eljárásokat és segédeszközöket alkalmazó, komplex tanítási módszerek tudományos igényű megalapozása, illetve a tudásátadás pedagógiai szemléletének és módszereinek megújítását célzó kutatások gyakorlati megvalósítása.

Kedvezményezett: Pályázatot nyújthatnak be felsőoktatási intézményben foglalkoztatott, főállású oktatók vagy az MTA irányítása alatt álló kutatóközpontok / önálló jogi személy kutatóintézetek által foglalkoztatott kutatók, akik a kutatási pályázatban bemutatott szakterületen jelentős szakmai eredményeket értek el. A pályázatot benyújtó személyeknek legalább 3 évvel korábban megszerzett PhD-fokozattal, illetve művészeti tárgyak esetében DLA-fokozattal kell rendelkezniük. A pályázónak (munkacsoport-vezetőnek) munkacsoportot kell létrehoznia, és a munkacsoport munkájába a közoktatásban oktató, gyakorló pedagógust kell bevonnia.

Támogatás Intenzitás: 100%

Igényelhető támogatás: maximum évi 20 000 000 Ft.

Elszámolható közvetett költségek: rezsiköltségre max. 10% használható fel.

Benyújtási határidő: 2016. április 25.

Linkek:

Kapcsolódó hírek: