Hírek

Felhívás posztdoktori kiválósági program pályázathoz (PD_16)

Határidő: 2016. ÁPRILIS 18. 17:00 ÓRA

A pályázat a tehetséges fiatal kutatók támogatásával a magyar tudományos kiválóságok fejlődését kívánja elősegíteni, növelve a hazai kutatók és kutatási intézmények nemzetközi elismertségét. A pályázati felhívás legfontosabb célja a kiszámítható hazai posztdoktori rendszer kialakítása és fenntartása, ezáltal a kutatói kreativitás és kiválóság megerősítése.

Kedvezményezett:

Magyarországi székhellyel és jogi személyiséggel rendelkező

  • felsőoktatási intézmények, kutatóközpontok, kutatóintézetek, költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: KFI tv.) alapján kutatóhelynek minősülnek;
  • non-profit szervezetek, amennyiben főtevékenységként kutatás-fejlesztést végző szervezetnek minősülnek

és magyar vagy külföldi állampolgárságú kutató (a továbbiakban posztdoktor) pályázhat együttesen, amennyiben megfelel a leírt feltételeknek.

Támogatás Intenzitás: 100%

Igényelhető támogatás: maximum 36 hónapra maximum 15,2658 millió forint

A posztdoktor számára kifizetendő személyi juttatáson (a továbbiakban: munkabér) és a munkaadót terhelő járulékon kívül semmilyen más költség nem számolható el. A munkabér mértéke bruttó 330 000 Ft havonta.

Benyújtási határidő: 2016. április 18. 17:00 óra

Linkek:

Kapcsolódó hírek: