Hírek

Felhívás kutatói kezdeményezésű témapályázatra (K_16)

Határidő: 2016. MÁRCIUS 17.

A pályázati felhívás célja a kutatói kreativitás és kiválóság megerősítése, olyan kutatói kezdeményezésű ígéretes alapkutatási projektek megvalósulásának ösztönzése, amelyektől általában különböző természeti és társadalmi jelenségek megismerése, az emberiség ismeretanyagának bővülése várható, különösen olyan eredmények, amelyek megalapozzák és meghatározzák a kutatás és fejlesztés kiválóságon és versenyképességen nyugvó jövőjét, mivel azokból új módszerek, eljárások kidolgozása is várható.

Támogatható célkitűzések, tevékenységek: a kutatói kezdeményezésű témapályázatok keretében tematikus prioritások nélkül, bármilyen tudományterületen végezhető felfedező kutatás, ha a projektjavaslat megfelel a felhívásban foglaltaknak.

Támogatás forrása: a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alap

Kedvezményezett: magyar vagy külföldi állampolgárságú kutató közösen pályázhat a befogadó intézménnyel, amely magyarországi székhelyű, jogi személyiségű

  • felsőoktatási intézmény, kutatóközpont, kutatóintézet, költségvetési szerv vagy annak jogi személyiséggel rendelkező intézménye, amennyiben kutatóhelynek minősül; vagy
  • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, amely 2 lezárt üzleti évvel rendelkezik, és nem tartozik az EVA hatálya alá; vagy
  • főtevékenységként kutatás-fejlesztést végző non-profit szervezet.

Igényelhető támogatás: maximum 48 millió forint

A támogatás maximális intenzitása 100%

A támogatás odaítélésénél előnyt jelent a fiatal kutatók bevonása.

Benyújtási határidő: 2016. március 17.

 

Linkek:

Kapcsolódó hírek: