TÁMOP- 5.4.4-09/2-C-2009-0004

Program címe: Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítése

Projekt címe: Innovatív képzésfejlesztés a szociális felsőoktatásba

 

Projektmenedzser: Riez Andrea (riez.andrea@bpk.nyme.hu, 36 99 518-925)

Elérhetőség: 9400, Sopron, Ferenczy J. u.5.

Nyitórendezvény: 2011. január 20.

 

Projektmenedzsment

 

Projektmenedzser: Riez Andrea (riez.andrea@bpk.nyme.hu, 36 99 518-925)

 

Modulvezetők: Dr. Bodnár Gabriella (bodnar.gabriella@bpk.nyme.hu, 06 36 70-331-2661)

Haász Sándor (haasz.sandor@bpk.nyme.hu, 36 99 518 262)

Dr. Soós Zsolt (sooszs@freemail.hu, 36 96 516 773)

 

Pénzügyi menedzser: Szabó László (szabo.laszlo@nyme.hu, 36 99 518 653)

 

Célkitűzések

 

A pályázat három komponensből áll:

- „A”: a hallgatói kompetenciamérés speciális, a szociális felsőoktatásra irányuló módszertanának kidolgozására, a mérések lefolytatása.

- „B”: a modulrendszerű szociálpedagógus képzés tantervének kidolgozása, s az új típusú képzés mindkét karon (Apáczai Csere János Kar, Benedek Elek Pedagógiai Kar) történő bevezetésének előkészítése.

- „C”: új típusú, a szociális munka legújabb ismereteit tartalmazó, a legsürgetőbb társadalmi szükségletekre és igényekre (különös tekintettel a foglalkoztatás bővítésére és az esélyegyenlőség növelésére) válaszoló tereptanár képzés tematikájának kidolgozása, a képzés akkreditálása és megvalósítása.

 

Az „A” komponens megvalósítása a BA képzés eredményeinek és hiányosságainak feltárására ad lehetőséget. A módszertan és a kapcsolódó szoftver fejlesztése lehetővé teszi a képzés folyamatos monitoringozását - az érintett Karok mellett akár más szociális felsőoktatási intézményekben is.

E méréseknek elméleti és gyakorlati haszna csak akkor lesz, ha azokat tényleges képzésfejlesztés, vagyis a „B” komponensben tervezett curriculum fejlesztés követi.

E komponensek így hozzájárulnak a szociálpedagógus képzés szakmai színvonalának folyamatos növeléséhez, a két karon (Apáczai Csere János Kar, Benedek Elek Pedagógiai Kar) folyó képzésstruktúra és tartalom harmonizálásához.

A „C” komponens megvalósítása, a tereptanárok képzése egyrészt a gyakorlati képzés megerősítését, másrészt a gyakorlatban dolgozók szakmai fejlődését szolgálja. A képzésben résztvevő tereptanárok segítséget kapnak az elméletben tanult módszerek olyan típusú gyakorlati alkalmazásához, amely egyszerre segítheti mindennapi munkájukat, és alkalmas a hallgatók gyakorlati tudásának hatásos fejlesztésére. A komponens megvalósításával a terepen dolgozó szakemberek innovatív szociális munka ismeretekkel gazdagodhatnak. A képzés elősegíti a helyi szociálpolitikai rendszer fejlődését és hozzájárul az Intézetek szakmai közéleti aktivitásának fokozásához.

Valamennyi komponens segíti az Intézeteket abban, hogy a lehető legadekváltabb témákban folytassanak kutatásokat.