• A KFI versenypályázati tükör – pályázói-értékelői fórumán elhangzott kérdések és válaszok szerkesztett összefoglalója kapcsolódó háttérinformációkkal

  2016.05.17., kedd

  Pálinkás József, az NKFI Hivatal elnöke prezentációját követően a résztvevők előadáshoz, és az NKFI Hivatal tevékenységéhez kapcsolódó kérdéseire a Hivatal elnöke és munkatársai válaszoltak. A kérdéseket és a válaszokat a kapcsolódó háttér-információk hivatkozásaival együtt adjuk közre.

 • Várható keretkimerülés a Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ - Kutatási infrastruktúra fejlesztése című (GINOP-2.3.4) felhívás esetében

  2016.05.17., kedd

  A két évre meghirdetett felhívás 25 milliárd forintos keretéhez képest rögtön az első benyújtási szakaszban több mint 50 milliárd forintnyi forrásigény érkezett. Az öt támogatott projektjavaslat forrásigényével várhatóan kimerül a felhívás teljes keretösszege.

 • Prestige (FP7/Marie Curie-COFUND) francia posztdoktori kutatási program

  2016.05.17., kedd

  Határidő: folyamatos

  A háromféle mobilitási ösztöndíj lehetőséget kínáló program évente négy benyújtási határidővel pályázható. A pályázati lehetőség valamennyi tudományterület számára nyitott.

   

 • Megjelent az „Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések” című (EFOP-3.6.1-16 kódszámú) felhívás

  2016.05.17., kedd

  Határidő: folymatos, végső hatáidő 2018. június 15.

  A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 20 milliárd forint.

  Jelen Felhívás keretében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében felsorolt felsőoktatási intézmények nyújthatnak be támogatási igényt, kevésbé fejlett régiókban található székhelyen vagy tel...

 • Módosult az Új Nemzeti Kiválósági Program menetrendje

  2016.05.12., csütörtök

  A honlapon korábban megjelentektől eltérően az Új Nemzeti Kiválósági Program ösztöndíj-pályázati kiírások várhatóan 2016. május végén kerülnek meghirdetésre az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján.

 • Újra megnyílik a KFI szakpolitikai véleménykérés elektronikus felülete

  2016.05.12., csütörtök

  A „Stratégiai K+F műhelyek kiválósága” (GINOP 2.3.2), illetve a „Kutatási infrastruktúra fejlesztése – nemzetköziesedés, hálózatosodás” (GINOP 2.3.3.) című konstrukciókra módosult pályázati felhívások alapján kérhető KFI szakpolitikai vélemény 2016. június 6-i és 2016. június 13-i határidővel. A KFI...

 • Felhívás a „Green Talent” c. fiatal kutatóknak szóló német tudományos verseny 2016. évi pályázatára

  2016.05.12., csütörtök

  Határidő: 2016. május 24. 12:00 óra

  A Német Szövetségi Oktatási és Kutatási Minisztérium idén is meghirdette a ”Green Talents – International Forum for High Potentials in Sustainable Development” c. versenyét, melyre várják az olyan innovatív, „zöld” (környezetvédelmi témájú) tudományos ötleteket, melyek hozzájárulnak társadalmunk fen...

 • Német pályázati felhívás Horizont 2020 projektekben való sikeres részvétel elősegítésére

  2016.05.12., csütörtök

  Határidő: 2017. december 31.

  2017. végéig még elérhető a Német Szövetségi Oktatási és Kutatási Minisztérium (BMBF) pályázati kiírása, mely a német kutatók által vezetett konzorciumok Horizont 2020-as részvételén túl az újonnan csatlakozott közép- és délkelet-európai országok Európai Kutatási Térséghez történő integrációját hiva...

 • Pályázati kiírás "Harsányi István-díj" elnyerésére

  2016.05.12., csütörtök

  Határidő: 2016. június 30. 14:00 óra

  A Magyar Innovációs Szövetség által gesztorált, közhasznú Manager Képzés Alapítvány, elsősorban a gazdasági, a műszaki és a természet-tudományi felsőfokú intézményekben graduális és posztgraduális, valamint a PhD-képzés keretében tanuló tehetséges hallgatók kiválasztását és menedzsment ismereteinek ...

 • Central Europe pályázati felhívás

  2016.05.12., csütörtök

  Határidő: 2016. június 23. 18. óra (közép-európai idő szerint)

  A Central Europe Transznacionális Program a 2014-2020-as programozási periódusban a közép-európai országok közötti regionális együttműködést támogatja.

  A pályázatokat a 4 prioritási tengely mentén lehet benyújtani, melyek a következők:

   

 • Új program az egyetemek nemzetköziesítéséért

  2016.04.21., csütörtök

  A Campus Mundi program 9,2 milliárd forinttal támogatja a magyar felsőoktatás nemzetközi versenyképességének fejlesztését a következő 5 évben. A 2016. január 1-jén indult program a hallgatói mobilitás elősegítését támogatja, illetve a felsőoktatási intézmények nemzetközi szerepének, elismertségének ...

 • Horizont 2020 NMBP-munkaprogram, szakmai konzultáció

  2016.04.21., csütörtök

  Az Európai Bizottság nyilvános szakmai konzultációt biztosít a Horizont 2020 Program 2018-2020 közötti nanotechnológiai, korszerű anyagtudományi, eljárási, gyártás- és biotechnológiai munkaprogram-tervezetéhez, melynek keretében kutatás-fejlesztési-innovációs témajavaslatok becsatornázására is lehet...

 • Növekvő pályázói kedv a felfedező kutatásokban

  2016.04.21., csütörtök

  Az elmúlt évhez képest 18%-kal, 2014-hez képest pedig 29%-kal érkezett több pályázat idén az ígéretes kutatói kezdeményezésű alapkutatási projektek megvalósulását ösztönző K_16 felhívásra. A tavalyihoz képest jelentősen, 7 milliárd forintra bővült keretösszegű pályázatra március 17-ig lehetett benyú...

 • Eredményes infonap a K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések felhívásáról

  2016.04.21., csütörtök

  A hazai vállalkozások, kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények közötti dinamikus együttműködés ösztönzésére kiírt pályázat első fordulójában támogató szakpolitikai véleményt kapott 29 projekt számára az Irányító Hatóság és az NKFI Hivatal április 13-án információs napot rendezett, hogy a pályázók ...

 • Új Nemzeti Kiválósági Program

  2016.04.21., csütörtök

  A Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetésre kerülő kutatói ösztöndíj-pályázat nyerteseként az alap-, mester- és doktori képzésben részt vevő hallgatók, doktorjelöltek, valamint a 40 év alatti oktatók-kutatók az általuk választott diszciplínában, a felsőoktatási intézmény kutatóműhelyében,...