Általános információk

Bemutatkozás

A pályázatok útján elnyerhető források egyre nagyobb jelentőséget kapnak, meghatározó szerepet töltenek be intézményünk képzési és egyéb tevékenységének fenntartásában, fejlesztésében.

A hazai és nemzetközi pályázati rendszerek által kínált lehetőségek mind hatékonyabb kihasználása alapvető érdekünk.

Ugyanakkor a hazai és nemzetközi pályázati intézményrendszer, a folyamatosan változó követelményrendszerhez történő alkalmazkodás és a pályázati hatékonyságunk növelése, a pályázók munkájának segítése nélkül jelentős szervezési, ügyintézési, adminisztratív, jogi, pénzügyi, stb. feladatokat ró a pályázatokkal foglalkozó kollégákra.

Számos, pályázatkezeléssel és általában a kutatás-fejlesztési tevékenységgel kapcsolatos kérdéskör túlmutat a karok belső ügykezelésén.

Az NymE Pályázati Iroda azért jött létre, hogy a pályázati kiírások örökké változó világában pontos eligazodást adjon, naprakész információkkal rendelkezzen, ösztönözze a hazai és nemzetközi pályázatokon való részvételt, s hogy hidat teremtsen az ipari szereplők és az Egyetem között.

Az NymE Pályázati Iroda feladata:

1. A Pályázati Iroda tevékenysége alapvetően szolgáltatás, ami azt jelenti, hogy a projekt  menedzserek/témavezetők munkáját segíti. Ennek keretében:    

- a különböző pályázati felhívások nyomon követése, hazai és nemzetközi támogatási források felkutatása,

- pályázati lehetőségek és igények egyeztetése a kari pályázati koordinátorokkal,

- projektötlet értékelése az Egyetem fejlesztési stratégiájának tükrében, intézményi rangsorolást igénylő pályázatok esetén, sorrendiségi javaslattétel az erre illetékes testület felé,

- az intézmény egészét érintő pályázatok készítésének összefogása, kapcsolattartás a pályázatíró szervezettel, a támogatási szerződés megkötéséhez szakmai tanácsadás,

- a projektmenedzsment tagok részére konzultációs lehetőség biztosítása a megvalósítás során felmerülő problémák megoldásához,

- megvalósítási tapasztalatok, problémák és észrevételek összegyűjtése, feldolgozása, rendszerezése, az információk továbbítása az érintettek felé,

- tanácsadás a projektekhez kapcsolódó helyszíni, illetve monitoring ellenőrzésre való felkészüléshez,

- folyamatos szakmai kapcsolatot tart fenn a Gazdasági Főigazgatóság Beruházási és Közbeszerzési, valamint az Elemzési és Pályázatkezelési Osztályával, különös tekintettel a különböző pályázati kiírások és lebonyolítási előírások adta intézményi feladatok dokumentálási, előkészítési, megvalósítási és szakmai probléma megoldási feladataira.

2. A Pályázati Iroda nyilvántart minden az egyetem pályázati tevékenységét érintő adatot, információt, a fenntartási időszak végéig:

- a Pályázati Iroda pályázati bejelentők alapján nyilvántartja az egyetem által beadott pályázatokat

- az iroda részére elektronikusan átadott Támogatási Szerződések (TSZ) alapján nyilvántartja az egyetem valamennyi egységén megvalósítás alatt álló pályázatok (projektek) főbb adatait,

- Az egyetem vezetése, ill. a Közreműködő Szervezetek kérésére kimutatást készít

Kérem, hogy a pályázatokkal kapcsolatos problémáikat, tanácsaikat, javaslataikat az alábbi címre továbbítsa:

 

NymE PÁLYÁZATI IRODA

9400 Sopron, Bajcsy Zs. u. 4

Brazsil Márti pénzügyi referens
brazsil.marti@nyme.hu (36 99) 518 274

 

Kocsisné Lengyel Judit pénzügyi referens
lengyel.judit@nyme.hu (36 99) 518 669

 

KARI (SZERVEZETI) PÁLYÁZATI KOORDINÁTOROK

Benedek Elek Pedagógiai Kar

Dr. Varga László

tudományos és külügyi dékánhelyettes

9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.

Tel.: 99/518-931

Mobil: 30/443-7116

 

Erdőmérnöki Kar

Dr. Bidló András

gazdasági és kutatási dékánhelyettes

9400 Sopron, Ady E. u. 5

Mobil: 30/340-2474

 

Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar

Dr. Koloszár László

oktatási dékánhelyettes, egyetemi docens

9400 Sopron, Erzsébet u. 9

Tel.: 99/518-261; 99/518-462

 

Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar

Dr. Alpár Tibor

dékán

9400 Sopron, Bajcsy Zs. u. 4

Tel.: 99/518-319

Mobil: 20/532-1187

 

Karokhoz nem tartozó szervezeti egységek

 

Egyetemi Informatikai Központ

Csizmadia Zoltán

igazgató

Tel.: 99/518-222

Email: eik@nyme.hu

 

Központi Könyvtár

Tompáné Székely Zsófia

főtanácsos

Tel.: 99/518-295

Mobil: 30/417-5967

 

Gyakorló intézmények

 

Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda és Aranykapu Gyakorló Óvoda

Kozák Tamásné

óvodavezető

Tel.: 99/311-689