TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0003

Projekt azonosító: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0003

A program címe: Mikroalga biotechnológia a fenntartható mezőgazdaságban

 

Kedvezményezett: Nyugat-magyarországi Egyetem (9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.)

Konzorciumi partner: Magyar Tudományos Akadémia, Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet

(2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2.)

Projekt megvalósítás helyszíne: Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar (9200 Mosonmagyaróvár, Vár 2.)

 

Projekt megvalósítási időszak: 2012. december 01 - 2015. június 30.

Projekt összköltsége: 492 826 142 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

 

Projektmenedzsment:

Szakmai vezető: Prof. Dr. Ördög Vince egyetemi tanár (ordogvin@mtk.nyme.hu)

Projektmenedzser: Dr. habil. Molnár Zoltán egyetemi docens (molnarz@mtk.nyme.hu)

Pénzügyi vezető: Szabó László (szabo.laszlo@nyme.hu)

Projektasszisztens: Némethné Varga Márta (vargam@mtk.nyme.hu)

 

Irányító hatóság:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

1077, Budapest, Wesselényi u. 20-22.

 

Közreműködő szervezet:

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület

 

Kutatási programok:

1. Alprojekt

1. téma: A kiválasztott zöldalga és cianobaktérium nemzetségek fajainak a jellemzésére alkalmas molekuláris biológiai módszer(ek) kidolgozása biomassza minták felhasználásával

2. téma: Magas és alacsony lipidtartalmú Chlorella és Scenedesmus zöldalga törzs összehasonlítása molekuláris biológiai módszerekkel

 

 

2. Alprojekt

1. téma: Algatörzsek szaporítási lehetőségeinek a vizsgálata a növényvédő hatás megőrzése érdekében

2. téma: Alga biomassza minták növényvédő hatásának a tesztelése.

3. téma: Alga biomassza minták növényi növekedésszabályozó (PGR) hatásának a vizsgálata.

4. téma: Lipidtartalom és lipidtermelés mérése Scenedesmus törzsekben

 

3. Alprojekt

1. téma: Modell algatermesztő berendezés üzemeltetésének áramlástani és energetikai vizsgálata az optimális biomassza (lipid) kihozatali ráta céljából

2. téma: Algák/cianobaktériumok optimális szaporítási körülményeinek a mérése

3. téma: Alga-szüretelés és -kinyerés különböző módszereinek energetikai vizsgálata

4. téma: Algabiomassza biogáz termelő képességének a mérése

 

Projekt leírás