TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0006

A projekt címe: Idegenben otthon. A szakmai idegennyelvi és az idegennyelvű képzés megújítása és fejlesztése a Nyugat-magyarországi Egyetemen

 

Projekt azonosító száma: TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0006

 

Kedvezményezett: 

Nyugat-magyarországi Egyetem (9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.)

 

Támogatás összege: 295.170.017,- Ft

 

Projektmenedzsment

 

Projektmenedzser:  Barták Balázs | bbalazs@btk.nyme.hu

Szakmai vezető: Nagyné dr. Foki Lívia | flivia@btk.nyme.hu

Pénzügyi vezető: Némethné Papp Lívia | plivia@sek.nyme.hu

Projektasszisztens: Horváth Ilona | hica@sek.nyme.hu

 

Elérhetőség

 

Cím: 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.

 Tel.: (36 94) 504 374

 

 

Irányító Hatóság

 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

1077, Budapest, Wesselényi u. 20-22.

 

Közreműködő Szervezet

 

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület

 

A projekt megvalósításának kezdete: 2013. 01. 01.

 

A projekt megvalósításának vége: 2014. 12. 31.

  

A projekt összefoglalója

 

A Nyugat-magyarországi Egyetem államilag támogatott finanszírozási formában tanuló hallgatói a TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV kiírásra benyújtott egyetemi pályázati céljainak teljesülése esetén az eddiginél magasabb színvonalú általános idegennyelvi és szaknyelvi készségek birtokában kerülnek ki a munka világába, megnövekedett elhelyezkedési eséllyel. Az egyetem által kiadott diploma presztízse növekszik. Az oktatói és hallgatói közösség a növekvő mobilitási lehetőségek birtokában szervesen integrálódik az európai tudományos és szakmai közéletbe. A projekt keretében létrejött új nyelvoktatási szervezet, valamint a bevezetett módszerek és kidolgozott programok tartósan biztosítják a magas színvonalú nyelvi képzést.

 

A projekt fő tevékenységi körei a következők:

 

1.   Az NymE-n folyó valamennyi típusú idegennyelvi képzés hatékonyságát növelő átfogó szervezeti struktúrafejlesztés eredményeképp létrejövő két Idegennyelvi Szolgáltató Központ teljeskörű működése. Eredmény: hatékonyabb koordináció a hálózatos struktúrájú egyetem nem nyelv szakos nyelvi képzéseiben.

2.   A nyelvoktatást átfogó informatikai keretrendszer működtetése, tananyagokkal, tansegédletekkel való folyamatos bővítése, többek közt a kevert oktatási formák, így a blended learning támogatására. Eredmény: hatékonyabb nyelvelsajátítási metódusok meghonosítása.

3.   Nyelvi és szaknyelvi oktatási rendszer működtetése és fejlesztése, mely a munkaerő-piaci igényeken alapul, ezeket átfogóan figyelembe veszi, azokhoz illeszkedik, s ehhez a munkaerő-piaci szereplők, és a piaci képző intézmények munkaerő-piaci intelligenciáját is felhasználja. Eredmény: a munkaerő-piaci elvárásokhoz illeszkedő diploma kiadása.

4.   Az idegen nyelvi bemeneti sajátosságok mérése. Eredmény: a bemeneti nyelvtudáshoz alkalmazkodó nyelvoktatás.

5.   A szaknyelvi tanulmányokat lezáró szintfelmérő vizsgarendszer működtetése. Eredmény: a diplomakiadás feltételének tekintendő nyelvvizsgára való célzott felkészülés.

6.   A képzők – idegen nyelvi és idegen nyelvű – számára rendszeres továbbképzések, workshopok szervezése (nyelvi, módszertani, szakmai). Eredmény: az oktatói mobilitást segítő nyelvtudás.

7.   A nyelvtanulási kudarcokkal küzdő nyelvtanulók számára rugalmas és a hallgatói igényekhez, tudásszinthez igazodó idegen nyelvi képzési kínálat biztosítása. Eredmény: egyéni igényekhez illeszkedő, a hátrányos helyzetű hallgatókat támogató nyelvoktatás.

8.   Idegen nyelvi tanácsadás működtetése. Eredmény: a társadalmi közegbe harmonikusan integrálódó felsőoktatási intézmény.

9.   Kulturális és interkulturális fórumok, rendezvények szervezése. Eredmény: a nyelvtudás elismertségének disszeminációja.