SAJTÓKÖZLEMÉNY

MAGAS LIPIDTARTALMÚ SZUSZPENZIÓKBÓL SZERVES ANYAG KINYERÉSE ÉS IPARSZERŰ HASZNOSÍTÁSA.

2013. február 26.

 

Az SKC- Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság, az IC-Produkt Zártkörűen Működő Részvénytársaság, és a Nyugat-magyarországi Egyetem „Magas lipidtartalmú szuszpenziókból szerves anyag kinyerése és iparszerű hasznosítása” program pályázati felhívására –konzorciumban- pályázatot nyújtott be, és a Támogató pozitív döntése értelmében támogatásra érdemesnek ítélte.

 

Magas lipidtartalmú szuszpenziókból a szerves anyag kinyerése és iparszerű hasznosítása” című GOP-1.1.1-11-2012-0157 azonosító számú pályázatunk a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság döntése alapján 585.190.340 forint támogatást nyert. Projektünk elsődleges és közvetlen célja a magas lipidtartalmú szuszpenziókból (algaszuszpenzió, tejipari szennyvizek, gépipari olajos szennyvizek) a szerves anyag kinyerésére-piacra gyártásra alkalmas, energiahatékony, új eljárások és új berendezés prototípusok kifejlesztése, hogy az így előállítható, esetenként veszélyes hulladéknak minősülő biomasszák ipari hasznosításokra felhasználhatóvá váljanak.

A fejlesztés keretében gazdaságilag, műszakilag, energetikailag és környezetvédelmileg optimális berendezések sorozatgyártásra alkalmassá fejleszthető prototípusait állítjuk elő, a kifejlesztett új iparági eljárásokra és technológiákra szabadalmi oltalmakat jegyeztetünk be.

Az SKC-Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság hosszú távú célja a berendezések és eljárások hazai és nemzetközi piacképességének megteremtése érdekében: a maximálishoz közeli fotoszintézist, termelőképességet biztosító, az igények szerint rugalmasan alakítható algatermesztési rendszer kidolgozása, amelyből a berendezéssel gazdaságosan szüretelhető, elsődleges továbbfeldolgozásra alkalmas alapanyag állítható elő. A tejfeldolgozó iparág pazarló, ivóvíz minőségű vízfelhasználásának visszaszorítása úgy, hogy a keletkezett szennyvizet még a helyszínen megtisztítják, és újra felhasználják, emellett a tisztítás egyik mellékterméke szintén hasznosítható szerves biomassza lesz. A szerves szénhidrogénekkel szennyezett ipari vizek helyszíni tisztítása, a szennyezőanyagok törvények által megkövetelt határértékek alá szorítása. A környezetvédelmi és más szakhatóság részére az on-line távfelügyeleti rendszerű folyamatos ellenőrzéssel az ipari szennyezések mértékének jelentős visszaszorítása.

A projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: 2014.03.31.

A projekt összköltsége 784.221.783.-Ft, a támogatás mértéke 585.190.340 Ft.

A támogatás intenzitása: 74,6205 %

A támogatás az Európai Regionális Fejlesztési Alapból kerül finanszírozásra.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében a MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt., mint Közreműködő Szervezet jár el.