egyéb hazai pályázatok

Új pályázati felhívások!

A Wekerle Sándor Alapkezelő a felelős a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz rendelt, hazai költségvetési forrásból megvalósuló egyházi, nemzetiségi, civil és társadalmi felzárkózással kapcsolatos pályázatok előkészítéséért és lebonyolításáért. Emellett hatáskörébe tartoznak egyes közoktatási és felsőoktatási projektek is. A pályázatok előkészítésében és lebonyolításában szorosan együttműködik a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárságával, az Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársággal, valamint a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkárságával. 

 

A pályázat célja:  A Nemzeti Erőforrás Minisztérium (a továbbiakban: NEFMI) és a Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: VM) – a hazai és a nemzetközi tapasztalatok alapján – fontosnak tartja, hogy az óvodás korosztály sajátos, korcsoportjának megfelelő élményekre és tapasztalatra építő, azaz tevékenységorientált környezeti nevelésben részesüljön. Az óvodai környezeti nevelés célja az európai normáknak, ezen belül a hazai jellegzetességeknek megfelelő környezettudatos magatartásminták, értékek és életviteli szokások átadása, átvétele.

A fenntarthatóságra nevelés gyakorlati megvalósítása érdekében kifejtett magyar óvodai nevelési tevékenységek legjobb példáinak elterjesztése fontos feladat határainkon innen és határainkon túl is. Mindennek hatékony, rendszerbe szerveződött eszköze a Zöld Óvoda minősítési rendszer.

A pályázat tárgya: A kidolgozott kritériumrendszer alapján dolgozó óvodák számára a

"Zöld Óvoda 2011" cím elnyerése 

A pályázók köre: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 24. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő, belföldi székhelyű nevelési intézmények, fenntartótól függetlenül.

A "Zöld Óvoda" cím alkalmazható: az intézmény partnerkapcsolatainak építése és marketingtevékenysége során, mint a környezeti neveléssel kapcsolatos irányultságáról szóló referencia.

A pályázaton elnyert cím nem jár együtt költségvetési támogatással

 

NCA-CIV-11-A

Letölthető dokumentumok:


Pályázati kiírás: letöltés

Pályázati útmutató: letöltés

Támogatás tételes indoklása elektronikus pályázat benyújtásához (Word formátum): letöltés

Segédlet közhasznúsági jelentés elkészítéséhez: letöltés

 

NCA-CIV-11-B

Letölthető dokumentumok:


Pályázati kiírás: letöltés

Pályázati útmutató: letöltés

Támogatás tételes indoklása elektronikus pályázat benyújtásához (Word formátum): letöltés

Segédlet közhasznúsági jelentés elkészítéséhez: letöltés

 

NCA-CIV-11-C

Letölthető dokumentumok:


Pályázati kiírás: letöltés

Pályázati útmutató: letöltés

Támogatás tételes indoklása elektronikus pályázat benyújtásához (Word formátum): letöltés

Segédlet közhasznúsági jelentés elkészítéséhez: letöltés

 

NCA-CIV-11-D

Letölthető dokumentumok:


Pályázati kiírás: letöltés

Pályázati útmutató: letöltés

Támogatás tételes indoklása elektronikus pályázat benyújtásához (Word formátum): letöltés

Segédlet közhasznúsági jelentés elkészítéséhez: letöltés

 

NCA-NK-11-A

Letölthető dokumentumok:


Pályázati kiírás: letöltés

Pályázati útmutató: letöltés

Támogatás tételes indoklása elektronikus pályázat benyújtásához (Word formátum): letöltés

Együttműködési szándéknyilatkozat: letöltés

Együttműködési szándéknyilatkozat (angol nyelvű): letöltés

Segédlet közhasznúsági jelentés elkészítéséhez: letöltés