Pályázati naptár

PÁLYÁZATI MENETREND!

<h3 class="title">Új Széchenyi Terv </h3>

Elérhetőek a kormány által elfogadott, európai uniós támogatások felhasználására irányuló 2011-13-as akciótervek. A véglegesítést 16 napos egyeztetési folyamat előzte meg, melynek során számos önkormányzat, érdekképviseleti- és szakmai szervezet tett konkrét módosító javaslatot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) számára. A közel 600 vélemény közül az összes konstruktív javaslatot beépítették a dokumentumba.

Gazdaságélénkítés és munkahelyteremtés – 2011-2013

2011-13 között közel 2000 milliárd forint uniós forrás áll Magyarország rendelkezésére, amelynek köszönhetően megerősödhet a gazdaság, növekedhet a foglalkoztatás.

Az akciótervekben található pályázatok és kiemelt projektek igazodnak az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) hét kitörési pontjához, amelyek biztosítják a foglalkoztatás bővítését, a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtését, és hazánk versenyképességének javítását. 

Új Széchenyi Terv

 

Új Magyarország Fejlesztési Terv

 

Nemzeti Fejlesztési Terv

Pólus Program

 

Benyújtási határidő: 2011. június 30.

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal a kutatás-fejlesztésért és a technológiai innovációért felelős miniszter nevében pályázatot hirdet a regionális innováció támogatására.


Benyújtási határidő: 2010. december 31.

A gazdasági és közlekedési miniszter jóváhagyása alapján a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) és a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) - az ország versenyképességének növelése érdekében - a technológiai innováció és a kutatás-fejlesztés társadalmi feltételeinek javítására az Apponyi Albert Program keretében 2007-2010. évekre Mecenatúra (MEC) pályázatot hirdet.


Benyújtási határidő: 2010. december 31.

Konzorciumépítı pályázat az EU 7. kutatási keretprogramban való részvétel elősegítésére


Benyújtási határidő: 2010. október 30.

A pályázat a vállalkozói szféra, különösen a kis- és középvállalkozások nemzetközi kutatás-fejlesztési együttműködését elősegítő EUREKA programban való magyar részvételt kívánja támogatni.

A program célja, hogy olyan inkubációs vagy "testbed" környezetek (alkalmazói laborok) jöjjenek létre, amelyeken belül a technológiai fejlesztések, innovációs eljárások és szolgáltatások piacközeli termékké érnek és piaci környezetben értékesíthetőek, kezdettől fogva a fogyasztók/végfelhasználók bevonásával, és kifejezetten vállalkozói un. együttműködő környezetben.


Plusz milliárdok Svájctól

 

2008. március 31-én a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Svájci Nagykövetség Svájci Hozzájárulás Program Hivatala, a Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamarával együttműködésben információs napot tartott a Svájci-Magyar Együttműködési Program megvalósításáról. Az esemény előzményeként 2007. december 20-án Svájc és Magyarország olyan keret-megállapodást kötött, amely alapján a Svájci Hozzájárulás elnevezésű pénzügyi alap lebonyolítása 2008-ban elindulhat.

A rendelkezésre álló forrás 70%-a a keret-megállapodásban meghatározott alábbi prioritási területeken kerül lekötésre:

 1. Regionális fejlesztési kezdeményezések periférikus és hátrányos helyzetű régiókban (15 millió CHF);

 2. Természeti katasztrófák megelőzése és kezelése (2 millió CHF);

 3. Az alapinfrastruktúra javítása/helyreállítása és modernizációja, valamint a környezet fejlesztése (30 millió CHF);

 4. Határon átnyúló környezeti kezdeményezések, biodiverzitás és természetvédelem (5 millió CHF);

 5. Az üzleti környezet fejlesztése és a finanszírozáshoz való hozzáférés elősegítése a kis- és középvállalkozások vonatkozásában (14,5 millió CHF);

 6. A magánszektor fejlesztése és a kis- és középvállalkozások exportjának elősegítése (3 millió CHF);

 7. Kutatás és fejlesztés (8.5 millió CHF);

 8. Egészségügy (13 millió CHF

 9. Civil szektor támogatása (6 millió CHF)). .

 

Továbbá, a támogatás minimum 40%-a a leghátrányosabb helyzetben lévő észak-magyarországi és észak-alföldi régiókban kerül felhasználásra, külön figyelemmel Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár megyékre.

A projektek kiválasztásáért Magyarország felel, de minden támogatásra javasolt projekt esetében szükséges a svájci fél jóváhagyása. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviselője elmondta, hogy a prioritási területek pályáztatása eltérő ütemezéssel fog zajlani. Az első pályázatokat már 2008 nyár elején kiírják az ösztöndíj programok, infrastruktúra és környezetvédelem, valamint természeti katasztrófák elhárítása témakörökben.

A projektek kiválasztásakor két körös döntési eljárást alkalmaz az NFÜ. Első körben a projektötletek kerülnek elbírálásra és csak a nyertes projektötleteket kell teljes részletességgel kidolgozni a második körben, ezzel is felgyorsítva a döntéshozási folyamatot és biztosítva a költséghatékonyságot. A Svájci-Magyar Együttműködési Program Stratégiai Keretszabályozásának részletes dokumentuma, illetve a végrehajtással kapcsolatban az információs napon részvevők által feltett kérdések és az azokra adott válaszok megtalálhatóak a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján, a http://www.nfu.hu/svajci_hozzajarulas, vagy a www.swiss-contribution.hu oldalon.

 

Beadási határidő: Folyamatos Kiíró:  Az Austrian Science and Research Liaison Office - ASO

Az Austrian Science and Research Liaison Office (ASO) anyagi eszközeit az Osztrák Oktatási, Tudományos és Kulturális Minisztérium biztosítja. Az ASO tevékenységi köre és programjai a két- és többoldalú tudományos együttműködést segítik elő. A támogatás meghatározott területre (Kelet- és Délkelet-Európa országai) vonatkozik, de nem korlátozza más partnerek részvételét sem. Célja: hasonló kutatási témák egyesítése és anyagi támogatása, különböző pénzügyi források felhasználásával. A „Kapcsolatteremtés támogatása” c. program elsősorban a délkelet-európai tudományos kutatókkal történő többoldalú együttműködést hivatott elősegíteni. A támogatás módja: Anyagi eszközök biztosítása a kutatók számára (útiköltség, szállásdíj és napidíj). Az útiköltség térítés csak a tömegközlekedési eszközökre vonatkozik. A kérelmet 2006. január 15-ig bezárólag folyamatosan lehet benyújtani. Az elbírálás a kérelem beadástól számított 4 hétig tart.

 

Magyar találmányok külföldi bejelentésének támogatása Határidő: folyamatos