TÁMOP-4.2.2.B-15/1/KONV-2015-0005

Projekt címe:

Talentum Műhely - a tudományért és a tehetségekért a Nyugat-magyarországi Egyetemen

Projekt azonosító: 

TÁMOP-4.2.2.B-15/1/KONV-2015-0005

Főpályázó:

Nyugat-magyarországi Egyetem

Konzorciumi partner:

nincs

Támogatási összeg:

Projekt bruttó összköltsége: 155 159 460  Ft

Projekt vezetés:

- Szakmai vezető: Dr. Lőrincz Ildikó

- Projektmenedzser: Kincses Zsolt

- Pénzügyi vezető: Varga-Illyés Virág

- Pénzügyi asszisztens: Preiner Zsuzsanna

- Projekt asszisztens: Válint Zsuzsanna

Projekt megvalósítási időszaka: 2015.04.02. - 2015.11.30.

Záró beszámoló benyújtásának végső határideje: 2015.12.31.

Megvalósítás és fenntartás: 9400, Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 4., HRSZ:7183

A projekt célja:

A Nyugat-magyarországi Egyetem szellemiségét tekintve "zöld egyetem". 8 karral működő egyedi struktúrájú hálózati egyetem, oktató- és kutatóhely, a természettudományok, az agrár, műszaki, közgazdasági, társadalmi és pedagógiai ismeretek, művészeti és sport készségek összekapcsolása révén olyan tudás és készségek kialakítására törekszik, amelyek a fenntartható fejlődést szolgálják.

A NymE Intézményfejlesztési Tervében is megfogalmazott K+F+I stratégiája szerint a korszerű, „fenntartható” felsőfokú oktatás csak folyamatos és hatékony kutatási tevékenység mellet valósulhat meg, melyben az oktatókon ás kutatókon kívül a doktoranduszok, hallgatók is aktív szerepet vállalnak.

A tehetséggondozás több síkon valósul meg az egyetemen. 5 Doktori iskola, 9 szakkollégium, 8 kari tudományos diákkör koordinált munkájával kívánjuk elérni, hogy a tehetséges hallgatók, doktoranduszok aktív részvételével a tudományos tevékenység humán erőforrás utánpótlása biztosított legyen, a tudáskapacitás kihasználása optimálisan valósuljon meg. Az egyetem  lehetőséget nyújt a hallgatók egyedi és közösségi tudományos fejlődésére, szociális és szakmai kompetenciájuk fejlődésére, felkészítve a fiatalokat az értelmiségi létre.

A K+F projektek és képzési programok által az egyetem regionális szerepe tovább erősödik, a tudományos körökben elismertsége növekszik az OTDK megjelenéseknek köszönhetően. A regionális szerepnél a szakmai és gazdasági, innovációs elemeken kívül hangsúlyozni kívánjuk az egyetem vállalt kultúraközvetítő szerepét, amelyhez a sport- és művészeti képzés, extrakurrikuláris tevékenyég járul hozzá elsődlegesen. Fontos humán erőforrás fejlesztési célunk a kutatók tudományos teljesítményének, a kutatások eredményességének növelése, amelyhez jelen projekt kiemelten járul hozzá. Az egyetem nemzetközi súlyának növeléséhez, a nemzetközi tudományos életbe integrálásához a doktoranduszok, fiatal kutatók is hozzájárulnak nemzetközi színtérre lépésükkel.