TÁMOP-4.2.1.C-14/1/KONV-2015-0001

A program címe: Innováció Fidelissima (INFI)

Konzorciumi tagok:

 • Nyugat-magyarországi Egyetem - főpályázó
 • Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata - konzorciumi partner
 • Sopron Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara - konzorciumi partner
 • Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara - konzorciumi partner

A projekt összköltsége:

Összköltség: 568 877 454 Ft
NYME: 366 414 010 Ft
Sopron város: 147 391 000 Ft
Soproni Iparkamara 23 519 000 Ft
GYMS Megyei Iparkamara 31 553 444 Ft
Támogatás mértéke: 100%

Projektmenedzsment:

Projektmenedzser: Dr. Pásztory Zoltán
Pénzügyi vezető: Varga-Illyés Virág
Projekt szakmai vezető: Dr. Heil Bálint
Projekt kutatási vezetők:
Dr. Alpár Tibor
Dr. Kovács Attila József
Dr. Fábián Attila
Projektasszisztens: Székely Gábor
Projekt kontroller: Dr. Börcsök Zoltán

A projekt megvalósításának kezdete: 2015.03.02.

A projekt megvalósításának vége: 2015.10.31. Hosszabbítással 2015.11.30.

Záró projekt előrehaladási jelentés benyújtása: 2015.12.31.

Projektcél:

A projekt átfogó célja, hogy a város és a régió gazdasága bővüljön, a megvalósítók a gazdaság szereplőinek elvárásaihoz, és a térség társadalmi céljaihoz igazodva megteremtsék az együttműködésen alapuló innovációs háttérstruktúrát, amely a tudás és a kreativitás eredményeit kézzelfogható gazdasági teljesítménnyé alakítja a jóléti társadalom erősítése és az élhető környezet megőrzése érdekében. Célja a Nyugat-magyarországi Egyetem képzési és kutatási portfóliójának a térség gazdaság és piaci szerkezetéhez való igazítása, a helyi és regionális gazdasággal való együttműködésének erősítése a tudástranszfer, a tudásmenedzsment szerepének megerősítésével, a város és a térség gazdaságának élénkítése érdekében.

CÉLOK ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK

1. A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ÉS A KÜLSŐ PARTNEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK STRATÉGIAI MEGALAPOZÁSA

VEZETŐ

Dr. Heil Bálint

FELADATOK

 • kutatási és oktatási kompetenciák felmérése;
 • a város oktatási-képzési kínálatának és a vállalati szektor igényeinek összehangolása;
 • vagyongazdálkodási rendszer felülvizsgálata, „ingatlan-leltár”;
 • tudástranszfer, tudásmenedzsment stratégiai kidolgozása a térségi gazdasági igényekhez;
 • tudományos eredmények hasznosítási terve;
 • egységes arculati megjelenítés;
 • helyi kutatásra épülő gazdaságfejlesztési stratégia kidolgozása;

2. AZ EGYETEMI K+F+I, TUDÁSTRANSZFER, TUDÁSMENEDZSMENT SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE

VEZETŐ

Dr. Alpár Tibor

FELADATOK

 • Customer Relationship Management (CRM) szoftver beszerzése és beüzemelése;
 • Vezetői Információs Rendszer (VIR) szoftver beszerzése és beüzemelése;
 • minőségi menedzsment rendszer kidolgozása, az ehhez szükséges eszközök beszerzése;
 • önköltség számító rendszer felállítása;

3. AZ ENERGIA-, KÖRNYEZET- ÉS ÉLELMISZER-IPARI KUTATÁSI TERÜLETEK ELŐKÉSZÍTÉSÉVEL, MINŐSÉGI FEJLESZTÉSÉVEL, MONITORINGJÁVAL ÉS ÉRTÉKELÉSÉVEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK

VEZETŐ

Dr. Kovács Attila József

FELADATOK

 • kiemelt kutatási területeken kutatási projektek definiálása stratégiai koncepciók alapján, azok részletes tervezése;
 • kapcsolódó hálózatépítő tevékenységek;
 • kiemelt kutatási területekhez kapcsolódó tudásbázis szolgáltatások fejlesztése;
 • a kiemelt kutatási területek fejlesztésével kapcsolatos monitoring és értékelő rendszer kialakítása;

4. A PARTNERTEVÉKENYSÉGEN ALAPULÓ NÉGYES EGYÜTTMŰKÖDÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSÉVEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK

VEZETŐ

Dr. Fábián Attila

FELADATOK

 • szervezeti keretek kialakítása a hosszútávú K+F+I együttműködés biztosítására;
 • az egyetem-város közös kutatásra épülő gazdaságfejlesztési szervezet működési feltételeinek megalapozása;
 • ipari park kialakítás koncepciója, üzleti terv felvázolása, ipari fejlesztési koncepció aktualizálása, értékelési rendszer kidolgozása az ipari kapcsolatok vonatkozásában (város);
 • informatikai fejlesztési terv készítése;
 • rendezvények szervezése, közös kiadványok, közös megjelenés kiállításokon, vásárokon;
 • szolgáltatások tesztelése, minőségi ellenőrzése, elégedettségmérés.