Célkitűzések

Általános cél:

A fejlesztések megvalósításával az egyetem a dinamikusan fejlődő régió szellemi, oktatási és kutatási központja legyen. A javuló infrastrukturális feltételek az elérhető információk mennyiségének növelését, a hallgatók színvonalas oktatását és életkörülményeik javítását célozzák. 

Konkrét cél:

Az intézményi korszerűsítés a meglévő infrastruktúra korszerűsítését, berendezéseinek fejlesztését foglalja magába. Az épületfejlesztések, korszerűsítések és az informatikai fejlesztések az oktatáshoz szükséges feltételrendszer biztosítását, szemináriumi, szaktantermek, laboratóriumok, egyéb oktatási célt szolgáló helyiségek korszerű felszerelését teremtsék meg, az alábbiak szerint:

 

1. komponens,  a tanulást segítő, többfunkciós közösségi terek létrehozása keretében:

Az Egyetem a győri székhelyű Apáczai Csere János Főiskolai Kara (ATFK) főépületének egyik szárnyában a tetőtér beépítésével (461,3 m2) egy többfunkciós Diák Centrum létrehozását alakítja ki. 

A soproni Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai Kar (BPFK) az egyéni tanulást segítő többfunkciós tér kialakítását a főépület tetőterének beépítésével (1158 m2) biztosítja.

A Faipari Mérnöki Kar (FMK) soproni épületegyüttesében egy Formatervező Laboratórium, Design Centrum kialakításával a művészeti képzés szempontjából szükséges alapfunkciókat teremti meg.

 

2. komponens,  gyakorlatorientált oktatói és képzési terek kialakítása keretében:

Az ATFK-n számítógépes laboratórium, multimédiás klubhelyiség kialakulása valósúl meg. A Számítógépes Grafikai Műhely a korszerű vizuális oktatást szolgálja.

A BPFK-n információtechnikai eszközök kerülnek beszerelésre.

A soproni Erdőmérnöki Kar (EMK) "C" épületének felújítását valósítja meg. A Kémiai Intézet általános kémiai, biokémiai, szerves kémiai, fakémiai labor kialakítását teremti meg. A Termelőhelyismerettani Intézet talajtani, ásvány- és kőzettan, mikrobiológiai labort alakít ki. Az "E" épület muntimédiás labor létrehozását célozta.

A FMK terméktervező labor, GAIN laborfejlesztés történik. Laboratóriumi vizsgáló eszközök, CAD, CAM labor fejlesztése, informatikai eszközök beszerzése valósul meg.

A soproni Közgazdaságtudományi Kar (KTK) az Erzsébet utcai épületében számítástechnikai eszközök, bútorok beszerzés történik.

A mosonmagyaróvári Mezőgazdasági és lelmiszertudományi Kar (MÉK) Ökológiai és Molekuláris Biológiai Kutató Központja emelet ráépítést, információs közösségi terem kialakítását, előkészítő terem, mikroszkópszoba, vegyszerszoba, műszerszobák, hallgatói terem megvalósítását kezdeményezi.

 

3. komponens,  a campusokon belül történő informatikai infrastruktúra fejlesztése keretében:

AZ ATFK-n a 2-es, a 3-as, a 4-es épületben és a Kollégiumban strukturált hálózatot építenek ki.

A BPFK-n strukturált hálózat kialakítására kerül sor.

A KTK-n információtechnológiai alap infrastruktura fejlesztésére kerül sor.

A MÉK épületében a jelenleg végpontokkal nem rendelkező területek hálózat fejlesztése történik meg.

A Soproni Egyetemi Karok (SEK) az információtechnológiai alap infrastruktúra fejlesztését, új gerinchálózatok létesítését, alépítmények építését célozzák.