Bemutatás

Intézményünk 2003. májusában nyújtotta be a Nyugat-Magyarországi Egyetem komplex infrastrukturális felújítására vonatkozó projektötletét a PEA keretében. A projektötlet a HEFOP 4.1.2 "A felsőoktatási intézmények infrastrukturális feltételeinek javítása" intézkedésen belül kedvezményezett jogot nyert el. 

2004. május 10-én, a HRD Konzorcium bevonásával kezdtük el a pályázat kidolgozását. A tevékenység keretében megtörtént a projekt EU-komformmá alakítása és a Strukturális Alapok pályázatra történő benyújtása.

Az értékelés után 2005. februárjában hírdettek eredményt, mely szerint a Nyugat-Magyarországi Egyetem, az "NyME komplex infrastrukturális felújítása" című pályaművére 1 050 000 000 forint támogatást nyert el. A támogatás közösségi alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból kerül kifizetésre az alábbiak szerint:

          Európai Regionális Fejlesztési Alapból:    840 000 000 Ft

          Hazai forrásból                                  :    210 000 000 Ft

Fenti támogatást 116 666 667 forint saját forrás egészít ki.

 

Az Irányító Hatóság 2005. augusztus 16-án aláírta a támogatási szerződést, melynek nyílvántartási száma: HEFOP-4.1.2-P.-2004-09-0009/1.0

 

A projekt megvalósításának kezdőnapja 2005. július 1. Befejezésének napja pedig legkésőbb 2008. március 31

 

A projekt keretében az Egyetem hat karát érintően építési- és épület gépészeti munkálatok, akadálymentesítés, a kommunikációs infrastruktura, speciális bútorozás kiépítése valósúl meg.

Létrejön egy Diákcentrum, egy Formatervező Laboratórium, egy Hallgatói Stúdió, és egy Design Centrum.

Tetőtér beépítés és egy egész épület teljes rekonstrukciója is megvalósúl.

Számítógépes laboratórium, multmédiás klubhelyiség, számítógépes grafikai műhely létesül. Labor- és szaktantermi fejlesztések, eszközbeszerzések, informatikai hálózat fejlesztések történnek.

 

A pályázatba foglalt fejlesztési elképzelések megvalósulásával lehetővé válik az oktatási és infrastrukturális feltételek javítása, új képzési módszerek bevezetése. Javul a hallgatók gyakrolati felkészültsége, az intézmény kutatás-fejlesztési kapacitása.