események, adatok, információk

Kormányrendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről

2011. április 1-jén hatályba lépett a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.).

Az R. 1. § (1) bekezdése értelmében a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, az azok vagyonkezelésébe tartozó, többségi állami tulajdonban álló gazdálkodó szervezetek, valamint a Kormány közalapítványai, a közbeszerzésekről szóló törvény, valamint az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetőleg alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló kormányrendelet szerinti beszerzéseik megvalósításakor a rendelet előírásai szerint kötelesek eljárni.

Az R. 1. § (2) bekezdése rögzíti azokat a speciális típusú beszerzéseket, melyekre a rendelet hatálya nem terjed ki, így többek között azt is, hogy nem tartoznak a rendelet hatálya alá azon beszerzések, amelyek megvalósítása részben vagy egészben nem hazai költségvetési forrásból történik.

Fentiek alapján megállapítható, hogy az egészben vagy részben európai uniós forrásból megvalósuló beszerzések esetében az R. rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

 

 

Jelentősen felgyorsult a támogatási pénzek kifizetése

Az elmúlt 10 hónap alatt 650 Mrd Ft uniós támogatás kifizetése történt meg, ami havi átlagban közel háromszorosa a 2010 júniusát megelőző időszaknak – jelentette ki Fellegi Tamás Debrecenben, az Új Széchenyi Tervet bemutató országjáró körút záró állomásán április 7-én. A nemzeti fejlesztési miniszter előadásában a tízezreket érintő panelprogram folytatásáról, az új támogatási konstrukció sikeréről, a májusban felálló a Széchenyi Programirodákról, valamint a fejlesztéspolitika átalakításának már megvalósult és hosszabb távú terveiről is beszélt.

A magyar gazdaság húzóágazatainak fejlesztésére épülő Új Széchenyi Terv és a strukturális reformokat elindító Széll Kálmán Terv közös célja a munkahelyteremtés, a gyors ütemű gazdasági növekedés erőteljes ösztönzése és Magyarország versenyképességének javítása – mondta a miniszter, aki hangsúlyozta, hogy a még rendelkezésre álló 2020 milliárd forintnyi uniós forrás a korábbinál jóval célzottabb és hatékonyabb felhasználása komoly lendület adhat a folyamatban lévő beruházásoknak és a munkahelyeket teremtő mikro-, kis- és középvállalkozások megerősödésének.

Fellegi Tamás részletesen kitért a fejlesztéspolitika teljes megújítási folyamatára. Eszerint a korábbi káosz helyett egységes és átfogó stratégia és fókuszált fejlesztési célok mentén épül fel és működik a rendszer. Megvalósult az egyszerűbb szabályozás és az egységes forráskoordináció, átláthatóbbá vált az intézményrendszer, és hatékonyabbá a támogatási rendszer. Mindennek köszönhetően jelentősen felgyorsultak – a kormányváltás óta megháromszorozódtak - a kifizetések.

A fejlesztési tárca kiszélesítette tájékozódási lehetőségek körét, emellett a szakemberek 150 tájékoztató rendezvényen ismertették az Új Széchenyi Terv célját és rendszerét több mint 5000 fő részvételével. A 18 regionális ügyfélszolgálat mellett immár 200 tájékoztatási pont működik országszerte, ezek száma folyamatosan bővül. A kormányablakokban is hamarosan megindul a tájékoztatás, és májusban a Széchenyi Programirodák felállásával egy egységes országos tanácsadói hálózat jön létre, amelynek feladata az informálás, a közreműködő szervezetek és a pályázók közötti koordináció és a kapcsolattartás lesz.

Fellegi Tamás hangsúlyozta, hogy március eleje óta az új támogatási konstrukció megnyílását követően gyors ütemben bővül a beérkezett pályázatok száma – immár meghaladják az 500 darabot. A Vállalkozásfejlesztési Program konstrukciónak elindulásával a kkv-k pályázási aktivitása is megélénkült, az elmúlt héten közel 100 pályázatot nyújtottak be, mintegy 2,5 milliárd forint értékben.

Március 20-ig az idei évben 153 milliárd forint támogatást fizettek ki. A legújabb adatok szerint eddig már több mint százmilliárd forintot helyeztek ki az ÚSZT kis- és középvállalkozásoknak szánt hitelkonstrukciójában, a beruházások támogatására egy hónappal ezelőtt létrehozott kombinált hitellehetőséggel pedig egyre több vállalkozás él.
A tájékoztatóban elhangzott, hogy szerdán döntés született arról, hogy az ÚSZT- ZBR Klímabarát Otthon Panel II. Alprogram keretében 228 pályázatot támogatnak, amely 22154 lakás korszerűsítését teszi lehetővé mintegy 12,58 Mrd Ft támogatás felhasználásával.

Ebből az összegből várhatóan 20-23 ezer panellakás energetikai korszerűsítésére kerülhet majd sor a szerződések megkötését követően – ami hozzávetőlegesen ugyanennyi család rezsiköltségeinek csökkenését is jelenti egyben. A szerződéseket április közepén kezdik kiküldeni, és a pályázók számára négy hónap áll rendelkezésre, hogy azt aláírják.

A szakminiszter az átalakítási folyamat végéről szólva elmondta, hogy a fejlesztéspolitikát törvényi szintre emelik az összes vonatkozó jogszabály egy törvénybe foglalásával, így teremtenek egységes, átlátható és erős szabályozást. Emellett jövőre az összes fejlesztési forrás egy közös önálló költségvetési fejezetben jelenik meg, ezáltal megerősödik a kormányzati szintű tervezhetőség és a forrásfelhasználás nyomon követhetősége. Folyamatban van a közbeszerzési rendszer újraszabályozására is, melynek célja, hogy megteremtsék az átlátható, gyors és olcsó közbeszerzés lehetőségét, ami lényegesen meg fogja könnyíteni a hazai kis- és középvállalkozások helyzetét.

Fellegi Tamás beszéde zárásaként hangsúlyozta, hogy a fejlesztéspolitika gyökeres megújítása nem üres politikai szólam: valódi és radikális szemléletváltást jelent. Az előző kormányok koncepciótlan pénzszórása helyett átgondolt és egységes stratégia mentén a KKV-k megerősítésének céljával történt meg a rendszer átalakítása. A folyamat során a szaktárca egyenrangú partnernek és a munkahelyteremtésben a legfőbb szövetségeseinknek tekinti a vállalkozásokat, akikkel folytatódik a párbeszéd, hiszen csak a közös célok, az együttműködés és a folyamatos erőfeszítés lehet a hazai gazdaság tartós megerősödésének kulcsa.

Fellegi Tamás beszéde zárásaként hangsúlyozta, hogy a fejlesztéspolitika gyökeres megújítása nem üres politikai szólam: valódi és radikális szemléletváltást jelent. Az előző kormányok koncepciótlan pénzszórása helyett átgondolt és egységes stratégia mentén a KKV-k megerősítésének céljával történt meg a rendszer átalakítása. A folyamat során a szaktárca egyenrangú partnernek és a munkahelyteremtésben a legfőbb szövetségeseinknek tekinti a vállalkozásokat, akikkel folytatódik a párbeszéd, hiszen csak a közös célok, az együttműködés és a folyamatos erőfeszítés lehet a hazai gazdaság tartós megerősödésének kulcsa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontos változások a Wekerle Sándor Alapkezelőnél

2011. január 1-jén hatályba lépett a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény végrehajtásáról szóló 160/2003. (X.7.) Kormányrendelet módosításáról szóló 311/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet.

Ennek értelmében a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz rendelt források egységes elosztása érdekében 2011. január 1-jével a Nemzeti Civil Alapprogram kezelését a Wekerle Sándor Alapkezelő vette át az ESZA Nonprofit Kft-től. A továbbiakban az Alapkezelő látja el az NCA működtetésével kapcsolatos, a 160/2003. (X. 7.) Kormányrendelet 12 § (2) bekezdésében meghatározott feladatokat.

A nyertes pályázók e-mailben kapnak értesítést a változásról, amely a fennálló szerződéseket nem érinti, módosításra nincs szükség.

2011. január 1-je után a következő elérhetőségeken állunk a pályázók rendelkezésére.

Wekerle Sándor Alapkezelő Ügyfélszolgálat
Telefon: (1) 301-3200
E-mail: info@wekerle.gov.hu

Kérjük, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel honlapunkat (www.wekerle.gov.hu), valamint az ESZA Nonprofit Kft. honlapját (www.esza.hu), ahol további információkat találnak

 

Változások az európai uniós pályázatok kezelésében

A Wekerle Sándor Alapkezelő átadta a hatáskörébe tartozó európai uniós finanszírozású pályázatok kezelését az ESZA Nonprofit Kft-nek.

2011. január 1-jén hatályba lépett a nemzeti fejlesztési miniszter 41/2010. (XII. 31.) NFM rendelete. Ennek értelmében, a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program, a Társadalmi Megújulás Operatív Program, a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program, valamint a Közép-Magyarországi Operatív Program 4. prioritás 4.1, 4.2, 4.3, és 4.4 intézkedések végrehajtásában a továbbiakban az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. működik közre. A pályázatok eddigi dokumentációja megtalálható a www.wekerle.gov.hu honlapon, az Európai Uniós Pályázatok menüpont alatt az archívumban.

A változás a fennálló szerződéseket nem érinti, szerződésmódosításra nincs szükség. A projektekkel kapcsolatban, a továbbiakban az ESZA Nonprofit Kft. áll a pályázók rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:

ESZA Nonprofit Kft. Ügyfélszolgálat
E-mail: hazaitamogatas@esza.hu, info@esza.hu
Telefon: (1) 273-4250
Hétfő, szerda: 9.00-17.00
Kedd, csütörtök: 9.00-16.00
Péntek: 9.00-14.00

Kérjük, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel a Wekerle Sándor Alapkezelő honlapját (www.wekerle.gov.hu), az ESZA Nonprofit Kft. honlapját (www.esza.hu) és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapját (www.nfu.hu), ahol további információkat találnak