események, adatok, információk

<h3 class="title">Tájékoztató a központosított közbeszerzésről </h3>

Az NFT II. keretében folyó projektek megvalósítása során – az elmúlt időszakban – bizonytalanság volt tapasztalható a 168/2004. (V.25.) Korm. rendelettel szabályozott központosított közbeszerzések körébe tartozó termékek és szolgáltatások igénybevehetőségének kérdésében. Az NFÜ és a KSzF illetékes szakértői, vezetői egyeztetéseinek eredményeként – a kérdéskör egységes kezelése érdekében – a következőkről tájékoztatja a kedvezményezetteket. Az egyeztetésen résztvevő felek egységesen alkalmazhatónak és célszerűnek tartják a központosított közbeszerzési rendszer használatát az NFT II. keretében folyó projektek megvalósítása során. A beszerzések – elsősorban a keretszerződések esetében – gyorsak, kockázatmentesek.

A megvalósítás során azonban a következőket figyelembe kell venni.

  1. Az EU finanszírozásával megvalósuló projekteknél, a különféle termékek és szolgáltatások beszerzésének lebonyolítása során – a 168/2004 (V.25.). Korm. rendelet figyelembevételével – mind a hivatkozott kormányrendelet alanyi hatálya alá tartozó kötelezett, mind az ú.n. önként csatlakozó intézmények igénybe vehetik a központosított közbeszerzési rendszer nyújtotta lehetőségeket. Ez a megoldás azon termékeknél lehetséges, amelyek az ú.n. „kiemelt termékkörbe” tartoznak és a központi beszerző szervezet (KSzF) a beszerzés időpontjában hatályos szerződéssel és kerettel is rendelkezik.
  2. A kormányrendelet alanyi hatálya alá tartozó ún. kötelezett intézmények számára, az EU-s finanszírozású projektek keretében történő beszerzéseik során is kötelező a központosított közbeszerzési rendszer igénybevétele. A kiemelt termékkörbe tartozó beszerzéseik során a 168/2004. (V.25.). Korm. rendelet szerint kötelesek eljárni.
  3. Az EU által finanszírozott projektek megvalósítása során, a központosított közbeszerzési rendszer igénybevételével történő beszerzéseket is terheli a max. 2 %-os mértékű „közbeszerzési” díj, melyet a termék beszerzője (szolgáltatás megrendelője) köteles a KSzF részére megfizetni.
  4. A közbeszerzési díj a projekt költségvetéséből csak abban az esetben számolható el, amennyiben az a projekt költségvetésében szerepel. Ellenkező esetben a közbeszerzési díjat a kedvezményezettnek kell megfizetnie.
  5. Amennyiben valamely, a KSzF által megkötött keretmegállapodás, vagy keretszerződés, a kedvezményezett által aláírt támogatási szerződésben foglalt valamennyi kötelezettséget nem tartalmazza (pl.: szerződéses biztosítékok, fizetési mód), úgy a kedvezményezettnek és a keretmegállapodás vagy keretszerződés alapján szállító félnek külön jegyzőkönyvben rögzítenie szükséges azt a tényt, hogy szállító ezen többletvállalásokat ismeri, és a rá háruló kötelezettségek teljesítését vállalja.

Az NFÜ az illetékes EU-s szervekkel folytatandó megbeszéléseken, egyeztetéseken keresi azt a megoldást, mely alapján a „közbeszerzési” díjat általánosan és egységesen – a különféle tanácsadói díjak körében – EU-s forrásból is elszámolhatóvá tegye. A közbeszerzési díj megfizetése jelenleg ugyanis csak saját forrás terhére történhet. Az egyeztetéseken elért érdemi előrelépés esetén az NFÜ tájékoztatót tesz közzé mind az intézményrendszer, mind a kedvezményezettek számára.

<h3 class="title">Módosult a TIOP-1.1.1./07/1 pályázat dokumentációja </h3>

A TIOP-1.1.1./07/1. jelű, „A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan 2010. február 15-től benyújthatóak a támogatói okirat kiállításához szükséges mellékletek.

A pályázathoz kapcsolódóan néhány technikai típusú módosítás történt a pályázati útmutatóban. A technikai módosításokat az alábbi táblázat tartalmazza.

A pályázóknak pályázati adatlapjukat az ÚMFT Pályázó tájékoztató felületen kell módosítaniuk, EMIR kitöltőt az adatlap módosításához nem kell használniuk!

Kérjük, hogy a támogatói okirat kiállításához szükséges dokumentumok benyújtása során a hatályos útmutatóban foglaltak szerint járjanak el!

 

Arfolyamkompenzacio megvaltozott az aktualis technikai arfolyam

Az NFU a magas euro arfolyambol szarmazo arfolyamveszteseget mint a projektgazdaknak fel

nem rohato koltsegnovelı tenyezıt kompenzalni kivanja, ezzel is elısegitve, hogy ne

keruljenek veszelybe a nagy koltsegveteső projektek. Magyarorszag elol jar a nem euroovezeti

tersegben a kerdes kezeleseben, nincs tudomasunk mas unios tagorszagrol, amely igy

probalna enyhiteni az arfolyam hatasait.

 

A Bizottsag informaciot nyujt arrol, kik reszesultek 2009-ben unios forrasokbol

Az Europai Bizottsag nyilvanossagra hozta, hogy 2009-ben kik reszesultek unios forrasokbol

olyan szakpolitikai teruleteken, mint a kutatas, az oktatas es kultura, az energiaugy es

kozlekedes, illetve a kulsı segelyezes.

 

Konnyebben juthatnanak EU-forrasokhoz a tagallamok

A gazdasagi valsag nyoman a tagallamok egyre nehezebb helyzetbe kerulnek, s mind nagyobb

gondot jelent szamukra a kiegeszitı finanszirozas. A Bizottsag ezert dontott ugy, hogy a

szabalyok megkonnyitesevel probal segitı kezet nyujtani a tagallamoknak.

 

Unios penzek megvonasaval buntetnek a renitens tagorszagokat

Az unios tagallamok koltsegvetesi, gazdasagpolitikai es szerkezeti reformok teren nyujtott

teljesitmenyenek egyetlen, egyseges rendszerben tortenı ellenırzesere terjesztett elı az

eddigi kereteken tullepı javaslatokat az Europai Bizottsag. A koltsegvetesi szabalyok ellen vetı

orszagoknak az unios budzsebıl folyositott kifizeteseket felfuggeszthetik, de akar vegleg is

megvonhatjak, anelkul azonban, hogy a penzugyi szankciok barmilyen modon is sujtanak az

agrartamogatasok kedvezmenyezettjeit.

 

Forrasatcsoportositas a kis- es kozepes vallalkozasok tamogatasara

2010. junius 24-i hatallyal a Nemzeti Fejlesztesi Ugynokseg felfuggesztette harom

kutatas-fejleszteshez kapcsolodo palyazatat. A piacorientalt kutatas-fejlesztesi

tevekenyseg tamogatasara, a kutatas-fejlesztesi kozpontok fejlesztesere, es az

innovacios es technologiai parkok tamogatasa kiirt palyazatok felfuggesztesere

szakpolitikai felulvizsgalat miatt kerult sor. Az intezkedes annak erdekeben

tortent, hogy a palyazati kiirasok keretet kepezı 18,4 milliard forint a jovıben

elsısorban a hazai kis- es kozepes vallalkozasok koreben hasznosuljon.

 

Felfuggesztesre kerulnek a regionalis operativ programok kereteben a klaszterek

tamogatasara kiirt palyazati felhivasok

A " Regionalis jelentısegő klaszterek kozos beruhazasainak tamogatasa, szolgaltatasainak

kialakitasa es fejlesztese cimő, DAOP-2010-1.2.1, DDOP-2010-1.1.3, EAOP-2010-1.1.2.A,

EMOP-2010- 1.2.1, KDOP- 2010-1.2.1, KMOP-2010-1.5.2, NYDOP-2010-1.1.1.A kodszamu

palyazati kiirasok 2010. junius 28-i hatallyal felfuggesztesre kerulnek.

 

Megjelentek a GOP-2009-2.2.1, GOP-2009-2.2.3 valamint a KMOP-2009-1.2.5

palyazati kiirashoz tartozo modositott kitoltı programok

A modositasra a palyazati kiirasok kitoltı programjaiban azert volt szukseg, mert a Projekt

adatlap Palyazo tulajdonosai es a PalyazoTulajdonos mas vallalkozasai funkciok eseteben nem

volt lehetıseg kitolteni a szavazati jog merteke es tıke merteke mezıket, ugyanakkor a pdf

exportalasnal mar megjelentek ezek a mezık.

 

PALYAZATI HIREK ONKORMANYZATOK ES CIVIL SZERVEZETEK SZAMARA

Kitoltıprogram a TAMOP 5.2.5A-10 es TAMOP 5.2.5B-10 jelő palyazatokhoz

A TAMOP 5.2.5A-10 es TAMOP 5.2.5B-10 jelő, "Gyermekek es fiatalok tarsadalmi integraciojat

segitı programok" cimő palyazatokhoz - a Nemzeti Fejlesztesi Ugynokseg honlapjan - elerhetı

a kitoltı program.

 

Az EKOP-1.A.1 Kozigazgatasi szolgaltatasok elektronizalasa cimő palyazat palyazati

felhivas es utmutatojanak modositasa

Az EKOP-1.A.1 Kozigazgatasi szolgaltatasok elektronizalasa cimő palyazat palyazati felhivas es

utmutatojanak C7. A projekt befejezese es a penzugyi elszamolas vegsı hatarideje pontja

2010.07.08-an modositasra kerult az alabbiak szerint:

 

Felfuggesztesre kerul a TAMOP -5.3.1C-091 jelő palyazat

A TAMOP-5.3.1C-091 KMR jelő, Elsı lepes - alacsony foglalkoztatasi esellyel rendelkezık

kepesse tevı es onallo eletvitelt elısegitı programjai" cimő palyazati kiiras tekinteteben az

elsı ertekelesi szakaszra beerkezett palyazatok a tamogatasra rendelkezesre allo

kotelezettsegvallalasi keretet kimeritettek, ezert a palyazatok benyujtasanak lehetıseget

felfuggesztjuk a 162006. XII. 28. MeHVM-PM egyuttes rendelet 5.. 8 bekezdes alapjan.

 

Technikai javitas a TIOP 1.3.110 jelő palyazat koltsegvetesi tabla mellekleteben

A TIOP 1.3.1101 jelő, "A felsıoktatasi tevekenysegek szinvonalanak emelesehez szukseges

infrastrukturalis es informatikai fejlesztesek tamogatasa" cimő palyazat koltsegvetesi tabla

mellekleteben fellepı kepletezesi hiba javitasra kerult.

 

Modosult a TIOP-3.5.1-101 jelő palyazat beadasi hatarideje

Tekintettel az arvizek nyoman kialakult helyzetre, a TIOP-3.5.1-101 jelő, "Innovativ integralt

tersegi szolgaltatasok cimő tervezesi felhivas benyujtasi hatarideje 2010. junius 30-rol 2010.

augusztus 31-re modosult.

 

PARTNERSEGI FORUM

Meghosszabbodott a TAMOP 4.2.5A "Kozponti elektronikus tartalomszolgaltatas" c.

palyazati kiiras tarsadalmi egyeztetesenek hatarideje

Uj hataridı: 2010. julius 15.

 

EREDMENYEK

Inkubatorhazat avattak az ipari parkban

Felavattak penteken a sagodi ipari parkban unios tamogatassal letesult inkubatorhazat. Az

epuletben kedvezı aron berelhetnek helyisegeket a mikro- es kisvallalkozasok.

 

Inkubatorhaz es Innovacios Kozpont

22 mőhellyel es 5 irodaval nyitja meg kapuit a helyi es tersegi mikrovallalkozasok szamara a

Zalaegerszeg Megyei Jogu Varos Onkormanyzata altal az Eszaki Iparteruleten letrehozott

Inkubatorhaz es Innovacios Kozpont.

 

Atadtak a Primas Pincet Esztergomban

A magyar borkultura es borturizmus kozpontjava alakitottak at az esztergomi bazilika feljaroja

alatt levı 3700 negyzetmeteres pincerendszert, amelyet 772 millio forintos unios tamogatassal

ujitottak fel.

 

Megujulo egeszsegugyi intezmenyek Kapolcson es Vigantpetenden

A Kozepdunantuli regioban ket, unios tamogatassal megujult egeszsegugyi intezmenyt adtak at

a napokban. A Regionalis Operativ Program kereteben a 2007-2009-es idıszakban 269 darab

egeszsegugyi projektet tamogattak 45,8 milliard forint ertekben, melybıl 86 projekt mar

megvalosult. A vigantpetendi es a kapolcsi rendelıintezetek nem csupan a helyi lakossag,

hanem a szamos hazai es kulfoldi vendeget is vonzo Mőveszetek Volgye szamara is megfelelı

szinvonalu egeszsegugyi hatteret fog biztositani a jovıben.

 

Megujult a Mateszalkai Szakkepzı Iskola es Kollegium kozponti epulete

Befejezıdott a Mateszalkai Szakkepzı Iskola es Kollegium kozponti epuletenek atfogo

rekonstrukcioja.