események, adatok, információk

KPI beolvadása a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalba

2008. február 1.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2008. február elsején a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) beolvad a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalba (NKTH) amely így eddigi tevékenységei mellett a KPI jogutódjává is válik.

Pályázatkezelés:

A technikai pályázatkezelési feladatok jelentős részét az NKTH megbízása alapján a MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ (MAG Zrt.) fogja végezni. Az Innovációs Alap terhére a döntések meghozatalát, a támogatási szerződések megkötését és azok keretében történő kifizetéseket a MAG Zrt. előkészítése alapján az NKTH fogja végezni. A Regionális innovációs programok, TÉT bilaterális és OTKA-NKTH közös pályázatok pályázatkezelését – változatlanul - az eddigi közreműködő szervezetek végzik.

 

Pályázati űrlapok fogadása

A pályázati felhívásokban szereplő pályázati űrlap elektronikus adattartalmát 2008. február 1-jétől a @kpi.gov.hu végződésű címek helyett @nkth.gov.hu végű címre kell küldeni. Ezt az információt minden pályázatunk mellett megjelentetjük, és a zökkenőmentes átállás érdekében a régi címeket továbbra is üzemeltetjük.

 

KPI weboldala

A KPI weboldala 2008. január 31-én frissül utoljára. 2008. február 1-jétől az NKTH weboldala fogja tartalmazni mindazt az információt, amely a KPI weboldalán megtalálható: http://www.nkth.gov.hu. A KPI weboldala 2008. március 31-ig olvasható, ezután megszűnik, címe átirányításra kerül az NKTH címére.

E-mail címek

Minden @kpi.gov.hu végződésű cím megváltozik @nkth.gov.hu végűre, legyen az általános e-mail cím, vagy egy munkatárs címe. A régi címek még 1 évig működnek és átirányításra kerülnek az újakra.

 

Kérjük, látogassa rendszeresen a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal weboldalát (http://www.nkth.gov.hu ), ahol mindig friss információval szolgálunk a Hivatal működésével kapcsolatban. Figyelmesen olvassa el pályázati felhívásainkat, útmutatóinkat, melyben pontosan jelezzük, hogy miként módosul az egyes pályázatok beadási címe.

 

 

Jelentôsen bôvül az ESZA Kht. ügyfélszolgálatának kapacitása

 

Az átalakulásról

 

Az ESZA Kht. 2007-es bôvülése során a szervezet szerzôdésállománya 20

ezer fölé emelkedett. Ez magával hozta a korábbi kapcsolattartási

gyakorlat megváltoztatásának szükségességét, a továbbiakban ugyanis a

szakmai munkatársak nem tudnak telefonos felvilágosítást adni. Helyettük

szakmailag felkészült call centeres kollégák válaszolják meg az ESZA Kht.

ügyfélszolgálatára beérkezô napi átlag 500 telefonos és 100 e-mailes

megkeresést. Gyors kalkuláció alapján nyilvánvaló, hogy a telefonos

ügyintézés elvenné a szakmai munkatársak munkaidejének tetemes részét,

így a pályázatok kezelésére nem maradna elegendô idejük. Az új

rendszerben a partnerek igényeit gyorsabban ki tudjuk elégíteni.

Amennyiben az érdeklôdô felkészült ügyfélszolgálatos munkatársakra

hagyatkozik, akkor a pályázatával / programjával kapcsolatos

adminisztráció is gyorsabban halad.

 

2007 novemberétôl 10 munkatárs intézi az ESZA Kht. ügyfélszolgálatára

befutó kérdések kezelését. 2008 elsô negyedévében újabb három operátor

fog munkába állni annak érdekében, hogy a pályázatokkal kapcsolatos

kérdések megválaszolása minél zökkenô-mentesebb legyen. A hazai és uniós

pályázatokkal kapcsolatos kérdésekkel két csoportban, az egyes

területekre specializálódott munkatársak foglalkoznak.

 

A megújult ügyfélszolgálat információt ad az érdeklôdôk számára a

támogatási lehetoségekrol, a pályázatok részleteirôl és feltételeirôl,

valamint a megvalósítás alatt lévô programokkal kapcsolatos

adminisztratív teendôkrôl (beszámolók, jelentések befogadása és

jóváhagyása, számlázás, monitoring tevékenységek stb.) Az

ügyfélszolgálaton dolgozó kollégák a folyamatban lévo ügyekrôl – a nyomon-

követési rendszerek segítségével – valósidejû adatokkal szolgálnak. A

beérkezett kérdésekbol adatbázis készül, melyet partnereink az ESZA Kht.

(www.esf.hu), a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (www.nfu.hu), illetve a

Nemzeti Civil Alapprogram (www.nca.hu) honlapjain is olvashatnak.

 

TIPPEK – Hogyan kapjunk a lehetô leggyorsabban választ a kérdésünkre?

 

– Az említett honlapokon olvassa át a pályázatra vonatkozó kérdés-

válaszokat. Elképzelhetô, hogy telefonálni sem kell, mert a válasz egy-

két kattintással elérhetô.

 

– Amennyiben teheti, telefonáljon 10 elôtt, illetve 4 után, a

statisztikai adatok szerint az ügyfélszolgálaton ebben az idoszakban a

legkevesebb a bejövô hívás.

 

– Minden alkalommal készítse elô a következô adatokat: a pályázó neve, a

pályázó képviselôje, a pályázat azonosítószáma.

 

– Telefonálás elott olvassa el a vonatkozó anyagokat és dokumentumokat,

mert minél pontosabb kérdéseket kapunk, annál gyorsabban tudjuk megadni

rá a választ.

 

– Ha tudja, írja meg e-mailben kérdését. 3-4 nap alatt írásban

válaszolunk megkeresésére.

 

(Részben) az elérhetôségek is változtak

 

Ügyfélszolgálatunk hétfôtôl csütörtökig 9 és 17 óra között, péntekenként

9 és 14 óra között várja a megkereséseket az alábbi elérhetôségeken.

 

Kérjük, kérdés esetén minden esetben az ügyfélszolgálat központi

telefonszámait és e-mail címeit használja, mert közvetlenül az ügyintézô

kapcsolása nem lehetséges.

 

 

Központi telefonszám: 273-4250

- 1-es menüpont: hazai támogatásokkal kapcsolatos kérdések

- 2-es menüpont: uniós támogatásokkal kapcsolatos kérdések

- NCA kérdések esetén: 80-204-453 (zöld szám)

 

Email címek:

 

Egyéb tudnivalók

 

Az ügyfélszolgálat központi számának hívását követôen automatikus

menüpontok segítségével választhatja ki, hogy uniós vagy hazai

programokkal kapcsolatban szeretne információhoz jutni. Az e-mailen

érkezô kérdéseket az ügyfélszolgálat munkatársai 4 munkanapon belül

kötelesek megválaszolni. A hazai internetes pályázatok esetén a határidô

3 munkanap.

 

Bízunk abban, hogy sikeres pályázását megújult ügyfélszolgálatunkkal

hatékonyan tudjuk segíteni. A tájékoztatás egészével és minôségével

kapcsolatban, illetve ha határidô-túllépést tapasztal, kérjük, az

Ügyfélszolgálat vezetôjét keresse.

 

 

Tisztelt Intézmény Vezetők, Intézményi Képviselők!

 

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az OTKA Iroda 2007. szeptember 15-én új helyre - 1093 Budapest Czuczor u. 10. I. emelet Studium Irodaház – költözött.

 

Az eddigi postafiókcím (1476 Budapest 100 Pf 289) egyelőre érvényes marad.

 

Az új központi telefonszámunk: (06-1) 219-8700.

 

Munkatársaink közvetlen telefonszámait honlapunkon a Kapcsolat/Osztályok menüpontokon keresztül lehet megtalálni.

 

Fax számunk: (06-1) 219-8756

 

 

Új megközelítés kell a tudományos oktatásban

 

Brüsszelben kiálltak a tudományos oktatás gyökeres megreformálása mellett. Az ötfős nemzetközi szakértői csoport egyik tagja Csermely Péter professzor.

 

  

Janez Potocnik tudományért és kutatásért felelős EU-biztos és Ján Figel oktatást, képzést, kultúrát és ifjúsági kérdéseket felügyelő EU-biztos a napokban kapták kézhez egy szakértői csoport munkáját, mely a tudományos oktatásban a hagyományos pedagógiai módszerek radikális eltörlését javasolja. Michel Rocard, korábbi francia miniszterelnök, az Európai Parlament tagja, a jelentést összeállító kutatócsoport elnöke mutatta be a tanulmányt és az ajánlásokat, melyeket csoportja fél éve készített. A csoport célkitűzése az volt, hogy a tudomány iránti egyre csökkenő érdeklődést a fiatalok körében megállítsa, konkrét javaslatokat téve. Európa fejlődése és versenyképessége a tudományos kutatókon múlik, közvetve, de szorosan mindez pedig összefügg az európai iskolák tudománnyal ápolt viszonyával.

 

Csermely Péter

Potocnik elmondta: "Az ún. Gago-jelentés a tudomány és technika területén fennálló emberi erőforrás-problémákról számolt be. A Rocard-jelentés egyértelmű ajánlásokat tesz arra nézvést, milyen irányba kell haladnia az európai tudományos oktatásnak. Ezeket a javaslatokat nagyon komolyan kell vennünk, hiszen a kontinens jövője szempontjából döntő jelentőségű, hogy a fiatal állampolgárok hogyan viszonyulnak a tudományhoz és a technikához."

 

Figel ehhez hozzátette: "A tudomány és technikai iránti csökkenő érdeklődést mindannyiunknak figyelemmel kell kísérni. Egész Európa érdeke, hogy minél több fiatal kötelezze el magát a tudomány és a technika iránt - különösen az ifjú hölgyek közül, akik minden európai országban alulreprezentáltak ezeken a területeken."

 

A szakértői csoport jelentése szerint az iskolai tudományos oktatást gyökeresen át kell alakítani: a főleg deduktív módszereket elvetve a vizsgálódó, kísérletező metódusokat kell előnyben részesíteni, így növelve a tudomány iránti érdeklődést. A magyarul nem épp vonzón hangzó "csinálva tanulás", azaz a "learning by doing" módszer lényege, hogy a tanár kísérőként van jelen a tanuló mellett, aki sajátmaga fedezi fel a tudományt. A tanár ebben a szisztémában arra sarkallja a gyermeket, hogy használja fantáziáját és logikai képességeit.

 

A Rocard-jelentés Európa-szerte felhívja a döntéshozók figyelmét a változás szükségességére, melynek legfőbb pontja, hogy a tapasztalati, kísérleti alapú tudományos oktatásra kell áttérni. A tanulmány kitér arra, milyen haszonnal jár mindez hosszabb távon nemcsak a hallgatók és tanáraik, hanem az egész társadalom számára. A szerzők kiemelik, hogy az összeurópai szinten elfogadott elveket helyi szinten kell megvalósítani, minden esetben szigorúan figyelembe véve a nemzeti-regionális sajátosságokat. A jelentés megemlíti, hogy ez a fajta közelítésmód az új módszerrel dolgozó tanárokat és hallgatókat egy új, a korábbinál jóval szélesebb tudásközösség tagjává tudja tenni.

 

A csoport elnöke, Michel Rocard EU-képviselő mellett Csermely Péter, a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetem professzora, a 2005. évi Descartes-díj nyertese, az ME korábbi előadója; Doris Jorde, az Oslói Egyetem munkatársa, a European Science Education Research Association (Európai Tudományos Oktatási Kutatási Szövetség) elnöke; Dieter Lenzen, a Freie Universität Berlin elnöke, a Német Tudományos Oktatási Szövetség korábbi elnöke; Harriet Wallberg-Henriksson, a stockholmi Karolinska Institut elnöke, a svéd oktatási és tudományos minisztérium szakértői csoportjának korábbi elnöke, valamint referensként Valérie Hemmo, aki a témában számos tanulmányt készített korábban.

 

 

Újra megnyílt a Norvég -Alap pályázhatósági lehetősége. Részletek az alábbi elérhetőségen

 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség május 25-én társadalmi egyeztetésre bocsátotta a humán szféra fejlesztését szolgáló akcióterveit. A Társadalmi Megújulás Operatív (TÁMOP) és Társadalmi Infrastruktúra Operatív (TIOP) programokat, valamint a területi kiegyenlítődést elősegítő 7 regionális programját, így a minket leginkább érintő Nyugat-Dunántúli és a Közép Magyarországi (NyDOP, KMOP) akcióterveit.

 

A Rektori Utasításnak megfelelően, a karok és az önálló szervezeti egységek által jelzett igények alapján intézményünk az „Új Magyarország Fejlesztési Terv” kidolgozása során

összeállította az oktatást-tanulást segítő, a kutatást és tudományos tevékenységet segítő, a közösségi igényeket kielégítő, értékmegőrző, közjóléti és kulturális célokat szolgáló fejlesztési igényeket, melyek nagy része bekerült a most vitára bocsátott programtervezetekbe.

 

A részletes programterveket a http://www.nfu.gov.hu/ „Folytatódik az akciótervek társadalmi egyeztetése” cím alatt találja.

 

Június hó 11-ig van lehetőség arra, hogy a témával kapcsolatos véleményét, újabb javaslatát megfelelő indoklással a kutatud@nyme.hu útján az NFÜ. felé továbbítsuk.

Az akcióterveknek a feldolgozott vélemények alapján módosított változatai még júniusban a kormány elé kerülnek, és a kabinet dönt a dokumentumok végleges elfogadásáról.

Ennek alapján indulhatnak nyár végén, ősz elején a pályázatok nagy tömegben.

 

                                                                                 

Az OTKA Bizottság 2007. március 6-i ülésén született döntés értelmében a következő tájékoztatást adjuk: Tájékoztató